عطاالله شریفی سه شنبه 10 مرداد 1396 10:10 ق.ظ نظرات ()

منابع کنکور رشته تجربی

منابع کنکور رشته تجربی هر ساله برای آزمون سراسری توسط سازمان سنجش اعلام می گردد. رشته تجربی یکی از رشته هایی است که در آزمون سراسری وجود دارد منابع امتحانی این رشته برای کنکور که توسط سازمان سنجش اعلام شده اند عبارتند از :

منابع کنکور رشته تجربی دروس عمومی

منابع کنکور رشته تجربی در دروس عمومی عبارتند از :

1- زبان وادبیات فارسی :

1- ادبیات فارسی 2 ، کد کتاب 220/1 ،سال دوم دبیرستان ، چاپ 1394 ، درس عمومی کلیه رشته ها

2- ادبیات فارسی 3 ، کد کتاب 249/1 ،سال سوم دبیرستان ، چاپ 1395 ، درس مشترک کلیه رشته غیر از علوم انسانی

3- زبان و ادبیات فارسی عمومی ،کد کتاب 283/1 ، پیش دانشگاهی ، چاپ 1396 ، درس عمومی کلیه رشته ها

4- زبان فارسی 3 ، کد کتاب 249/3 ، سال سوم دبیرستان ، چاپ 1395  ، درس مشترک کلیه رشته غیر از علوم انسانی

2- عربی :

1- عربی 2 ، کد کتاب 224/1 ، سال دوم دبیرستان ، چاپ 1394 ، درس مشترک کلیه رشته ها غیر از علوم انسانی

2- عربی3 ، کد کتاب 254/1 ، سال سوم دبیرستان ، چاپ 1395 ، درس مشترک کلیه رشته ها غیر از علوم انسانی

3- فرهنگ و معارف اسلامی :

1- قرآن و تعلیمات دینی 2 ( دین و زندگی )  ، کد کتاب 222 ، سال دوم دبیرستان ، چاپ 1394 ، درس عمومی کلیه رشته ها

2- قرآن و تعلیمات دینی 3 ( دین و زندگی ) کد کتاب 251 ، سال سوم دبیرستان ، چاپ 1395 ، درس عمومی کلیه رشته ها

3- معارف اسلامی ( دین و زندگی ) کد کتاب 258/1 ، پیش دانشگاهی ، چاپ 1396 ، درس عمومی کلیه رشته ها

4- زبان انگلیسی :

1- انگلیسی 3 ، کد کتاب 252/1 ، سال سوم دبیرستان ، چاپ 1395 ،  درس عمومی کلیه رشته ها

2- انگلیسی 1 و 2 ، کد کتاب 284/1 ، پیش دانشگاهی ، چاپ 1396 ، درس عمومی کلیه رشته ها

منابع کنکور رشته تجربی دروس اختصاصی

منابع کنکور رشته تجربی دروس اختصاصی عبارتند از :

1- زمین شناسی :

1- زمین شناسی ، کد کتاب 262/1 ، سال سوم دبیرستان ، چاپ 1395

2- علوم زمین ، کد کتاب291/1 ، پیش دانشگاهی ، چاپ 1396

2- ریاضیات :

1- هندسه 1 ، کد کتاب 233/2 ، سال دوم دبیرستان ، چاپ 1394

2- ریاضیات 2 ، کد کتاب 234/2 ، سال دوم دبیرستان ، چاپ 1394

3- ریاضیات 3 ، کد کتاب 258/3 ، سال سوم دبیرستان ، چاپ 1395

4- آمار و مدل سازی ، کد کتاب 258/5 ، سال سوم دبیرستان ، چاپ 1395

5- ریاضیات عمومی 1 و 2 ، کد کتاب 292/1 ، پیش دانشگاهی چاپ 1396

3- زیست شناسی :

1- زیست شناسی و آزمایشگاه 1، کد کتاب 231/1 ، سال دوم دبیرستان ، چاپ 1394

2- زیست شناسی و آزمایشگاه 2 ، کد کتاب 261/1 ، سال سوم دبیرستان ، چاپ 1395

3- زیست شناسی ، کد کتاب 290/2 ، پیش دانشگاهی ، چاپ 1396

4 – فیزیک :

1- فیزیک 1 و آزمایشگاه ، کد کتاب 206/2 ، سال اول دبیرستان ، چاپ 1393

2- فیزیک 2 و آزمایشگاه ، کد کتاب 226/3 ، سال دوم دبیرستان ، چاپ 1394

3- فیزیک 3 و آزمایشگاه ، کد کتاب 256/3 ، سال سوم دبیرستان ، چاپ 1395

4- فیزیک ، کد کتاب 288/1 ، پیش دانشگاهی ، چاپ 1396

5- شیمی :

1- شیمی 2 و آزمایشگاه ، کد کتاب 227/1 ، سال دوم دبیرستان ، چاپ 1394

2- شیمی 3 و آزمایشگاه ، کد کتاب 257/1 ، سال سوم دبیرستان ، چاپ 1395

3- شیمی ، کد کتاب 289/1 ، پیش دانشگاهی ، چاپ 1396

 

راههای ارتباطی با کارشناسان و مشاوران درخت دانش شامل:

شماره تماس: 9099072943

کانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh