منوی اصلی
درخت دانش - 9099072943 - سامانه مشاوره تحصیلی تلفنی
 • عطاالله شریفی پنجشنبه 24 اسفند 1396 10:17 ق.ظ نظرات ()

  ثبت  نام مدارس شاهد در سامانه سجا

   


   

  شرایطعمومی ثبت نام کلیه دانش‌آموزان شاهد و غیر شاهد

  ازجمله شرایط ثبت نام مدارس شاهد 97-98 عبارتند از

  • - دارابودن صلاحیت اخلاقی و رفتاری
  • رعایت شئونات و پوشش مناسب با دوره تحصیلی و سن دانش آموزان(خصوصاً حجاب برتر برای دانش‌آموزان دختر)
  • - التزام و پایبندی خانواده به حفظ شئونات و ارزشهای اسلامی وتربیت دینی
  • - رعایت مقررات و آئین نامه های انضباطی، تربیتی و آموزشیمدارس شاهد
  • - سکونت در محدوده تعیین شده برای متقاضیان ثبت نام 

   

   

   

   

   

  امتیاز بندی خانواده ایثارگران برای مدارس شاهد


  نحوه امتیازبندی مدارس شاهد97 به این طریق است که شما از طریق کد ملی پدر و مادر شناسایی و محاسبه میگردد چنانچه کدملی پدر یا مادر اشتباه وارد شده باشد یا اطلاعات پدر و مادر شما درسامانه بنیاد شهید و ایثارگران موجود نباشد، سیستم امتیازی برای شما در نظر نمی گیرد.

  در صورتی که پدر یا مادر کارمند رسمی آموزش و پرورش می باشند ، کد پرسنلیآنها را وارد نمایید. کاربر گرامی، مشخصات را با دقت و به درستی وارد نمایید؛ زیرادر صورت مشاهده مغایرت در اطلاعات، ثبت نام شما در مدرسه «کان لم یکن» تلقی خواهد شدو هیچ گونه اعتراضی وارد نخواهد بود.

  لازم است در درج کد ملی، نام و نام خانوادگی، مشخصات شناسنامه ای، ناماستان و شهرستان، نام آموزشگاه، و تمامی اطلاعات لازم دیگر، دقت و توجه کافی به عملآید. بدیهی است در صورت اعلام و ارسال هرگونه اطلاعات اشتباه، مسئولیت برعهده متقاضیخواهد بود.وثبت نام شما در مدرسه «کان لم یکن» تلقی خواهد شد .

  پس از پایان مهلت قانونی و ثبت نام مدارسشاهد 97-98، به درخواست های واصله در این خصوص، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

   به منظور استفاده از امتیاز مربوطبه هر یک از بند های جدول امتیاز بندی، ارائه اصل مدارک جهت ثبت نام قطعی ضروری میباشد.

   در پایان ثبت نام اینترنتی تاییدصحت اطلاعات ارسالی برعهده متقاضی می باشد. لذا برای جلوگیری ازبرخی مشکلات، دقت وتوجه کافی در این خصوص به عمل آید.

  داوطلبانعزیز برای دریافت نمونه برگ ثبت نام مدارس شاهد و لیست مدارس شاهد تهران میتوانند وارد لینک های قرمز رنگشوند.

   

   

   

  شیوه نامه ثبت نام مدارس شاهد


  محمد تقی زاده گفت: بر اساس شیوه نامه ثبت ناممدارس شاهد، ثبت نام و پذیرش در مدارس شاهد، در پایه های ورودی دوره های ابتدایی،متوسطه اول و دوم صرفاً از طریق سامانه سجا( saja.medu.ir) انجام می شود و زمان ثبت نام مدارس شاهد در پایه اول ابتدایی اول خرداد ماهبه مدت 2 هفته و همچنین پایه های هفتم و دهم، اول تیر ماه به مدت 2 هفته می باشد و ثبت نام میان پایه مدارس شاهد در همه دوره ها از 15 تا25 مرداد ماه می باشد.

   

  وی افزود: ثبت نام و پذیرش در مدارس شاهد برمبنای امتیازات مندرج در دستورالعملمی باشد و امسال فرزندان ایثارگران اتباع خارجی نیز می توانند با توجه به ضوابط و شرایطدر مدارس شاهد ثبت نام نمایند.

   

   

   

   

   

   

  راههای ارتباطی با کارشناسان و مشاوران درخت دانش

   

  شماره تماس: 9099072943

   

  کانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh

  اینستاگرام: سامانه مشاوره تحصیلی درخت دانش

   

  به امید موفقیت داوطلبان پر تلاش ایران عزیز

   


  آخرین ویرایش: پنجشنبه 24 اسفند 1396 10:24 ق.ظ
  ارسال دیدگاه
 • عطاالله شریفی پنجشنبه 24 اسفند 1396 10:17 ق.ظ نظرات ()

  ثبت  نام مدارس شاهد در سامانه سجا

   


   

  شرایطعمومی ثبت نام کلیه دانش‌آموزان شاهد و غیر شاهد

  ازجمله شرایط ثبت نام مدارس شاهد 97-98 عبارتند از

  • - دارابودن صلاحیت اخلاقی و رفتاری
  • رعایت شئونات و پوشش مناسب با دوره تحصیلی و سن دانش آموزان(خصوصاً حجاب برتر برای دانش‌آموزان دختر)
  • - التزام و پایبندی خانواده به حفظ شئونات و ارزشهای اسلامی وتربیت دینی
  • - رعایت مقررات و آئین نامه های انضباطی، تربیتی و آموزشیمدارس شاهد
  • - سکونت در محدوده تعیین شده برای متقاضیان ثبت نام 

   

   

   

   

   

  امتیاز بندی خانواده ایثارگران برای مدارس شاهد


  نحوه امتیازبندی مدارس شاهد97 به این طریق است که شما از طریق کد ملی پدر و مادر شناسایی و محاسبه میگردد چنانچه کدملی پدر یا مادر اشتباه وارد شده باشد یا اطلاعات پدر و مادر شما درسامانه بنیاد شهید و ایثارگران موجود نباشد، سیستم امتیازی برای شما در نظر نمی گیرد.

  در صورتی که پدر یا مادر کارمند رسمی آموزش و پرورش می باشند ، کد پرسنلیآنها را وارد نمایید. کاربر گرامی، مشخصات را با دقت و به درستی وارد نمایید؛ زیرادر صورت مشاهده مغایرت در اطلاعات، ثبت نام شما در مدرسه «کان لم یکن» تلقی خواهد شدو هیچ گونه اعتراضی وارد نخواهد بود.

  لازم است در درج کد ملی، نام و نام خانوادگی، مشخصات شناسنامه ای، ناماستان و شهرستان، نام آموزشگاه، و تمامی اطلاعات لازم دیگر، دقت و توجه کافی به عملآید. بدیهی است در صورت اعلام و ارسال هرگونه اطلاعات اشتباه، مسئولیت برعهده متقاضیخواهد بود.وثبت نام شما در مدرسه «کان لم یکن» تلقی خواهد شد .

  پس از پایان مهلت قانونی و ثبت نام مدارسشاهد 97-98، به درخواست های واصله در این خصوص، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

   به منظور استفاده از امتیاز مربوطبه هر یک از بند های جدول امتیاز بندی، ارائه اصل مدارک جهت ثبت نام قطعی ضروری میباشد.

   در پایان ثبت نام اینترنتی تاییدصحت اطلاعات ارسالی برعهده متقاضی می باشد. لذا برای جلوگیری ازبرخی مشکلات، دقت وتوجه کافی در این خصوص به عمل آید.

  داوطلبانعزیز برای دریافت نمونه برگ ثبت نام مدارس شاهد و لیست مدارس شاهد تهران میتوانند وارد لینک های قرمز رنگشوند.

   

   

   

  شیوه نامه ثبت نام مدارس شاهد


  محمد تقی زاده گفت: بر اساس شیوه نامه ثبت ناممدارس شاهد، ثبت نام و پذیرش در مدارس شاهد، در پایه های ورودی دوره های ابتدایی،متوسطه اول و دوم صرفاً از طریق سامانه سجا( saja.medu.ir) انجام می شود و زمان ثبت نام مدارس شاهد در پایه اول ابتدایی اول خرداد ماهبه مدت 2 هفته و همچنین پایه های هفتم و دهم، اول تیر ماه به مدت 2 هفته می باشد و ثبت نام میان پایه مدارس شاهد در همه دوره ها از 15 تا25 مرداد ماه می باشد.

   

  وی افزود: ثبت نام و پذیرش در مدارس شاهد برمبنای امتیازات مندرج در دستورالعملمی باشد و امسال فرزندان ایثارگران اتباع خارجی نیز می توانند با توجه به ضوابط و شرایطدر مدارس شاهد ثبت نام نمایند.

   

   

   

   

   

   

  راههای ارتباطی با کارشناسان و مشاوران درخت دانش

   

  شماره تماس: 9099072943

   

  کانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh

  اینستاگرام: سامانه مشاوره تحصیلی درخت دانش

   

  به امید موفقیت داوطلبان پر تلاش ایران عزیز

   


  آخرین ویرایش: پنجشنبه 24 اسفند 1396 10:24 ق.ظ
  ارسال دیدگاه
 • عطاالله شریفی پنجشنبه 24 اسفند 1396 10:09 ق.ظ نظرات ()

  بودجهبندی کنکور 97

   

  مطالعه بودجه بندی کنکور 97 برای یادگیریتمامی دروس و مباحث برای آزمون کنکور سراسری مفید و مؤثر می باشد. اما بعضی مباحث ازنظر طراحان سوال کنکور بسیار ارزشمندتر جلوه نموده و سالهای متمادی از این مباحث سوالاتزیادی مطرح شده است. این در حالی است خیلی از مباحث با وسعت زیاد هم وجود دارد که بهدلیل طرح سوال کم از آن در کنکور ، می توان در مواقع ضرورت مانند روزهای پایانی کنکوراز مطالعه آنها چشم پوشی کرد و وقت ارزشمند خود را برای یک یا دو سوال از دست نداد.

   

  بودجه بندی کنکور ۹۷ رشته ی ریاضی


  همان گونه که اطلاع دارید در رشته ریاضی سؤالات به ۳ گروه تقسیم می شوند:

   

  ۱ – دسته ی اول: ریاضیات که شامل ۵۵ سؤال است و شامل دروس دیفرانسیل وریاضی پایه، هندسه تحلیلی، گسسته، جبروآمار و مدل سازی می باشد زمان این سؤالات درکنکور ۸۵ دقیقه است.

   

  ۲ – دسته ی دوم: مجموعه ی فیزیک که شامل فیزیک ۱ و فیزیک۲ و فیزیک پیش۱و ۲ است و شامل ۴۵ سؤال است که باید در ۵۵ دقیقه به آن ها پاسخ دهید.

  ۳ – دسته ی سوم: شیمی که شامل شیمی ۲، شیمی ۳ و شیمی پیش دانشگاهی استو دارای ۳۵ سؤال است که باید در ۳۵ دقیقه به آن ها پاسخ دهید.

   

   

   

  ضرایبدروس عمومی کنکور


  در بودجه بندی روس عمومی کنکور 97 ضرایب شامل 4 مورد زیر میباشد که همین موارد برای بودجه بندی دروس عمومی کنکور 97تجربی هم صادق است.

  زبان و ادبیات فارسی با ضریب 4

  فرهنگ و معارف اسلامی با ضریب 3

  زبان عربی با ضریب 2

  زبان  انگلیسی با ضریب 2

   

   

   

   

   ضرایب دروس تجربی کنکور 97


  ضرایب دروس کنکور تجربی 97 شامل موارد زیر می شود

   

   

                                                                                      
   

  اسامی دروس

   
   

  زیرگروه1

   
   

  زیرگروه2

   
   

  زیرگروه3

   
   

  زیرگروه4

   
   

  زیرگروه5

   
   

  زمین شناسی

   
   

  0

   
   

  1

   
   

  4

   
   

  1

   
   

  1

   
   

  زیست شناسی

   
   

  4

   
   

  4

   
   

  2

   
   

  2

   
   

  2

   
   

  شیمی

   
   

  3

   
   

  4

   
   

  2

   
   

  2

   
   

  2

   
   

  ریاضی

   
   

  2

   
   

  3

   
   

  3

   
   

  4

   
   

  3

   
   

  فیزیک

   
   

  2

   
   

  2

   
   

  2

   
   

  3

   
   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  در این مقاله بودجه بندی که در اختیار شما قرار داده شده شامل کنکور، بودجهبندی کنکور 97 ریاضی و بودجه بندی کنکور 97 انسانیو نیز بودجه بندی کنکور تجربی می باشد.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  راههای ارتباطی با کارشناسان و مشاوران درخت دانش

   

  شماره تماس: 9099072943

   

  کانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh

  اینستاگرام: سامانه مشاوره تحصیلی درخت دانش

   

  به امید موفقیت داوطلبان پر تلاش ایران عزیز

   


  آخرین ویرایش: پنجشنبه 24 اسفند 1396 10:14 ق.ظ
  ارسال دیدگاه
 • عطاالله شریفی پنجشنبه 24 اسفند 1396 10:09 ق.ظ نظرات ()

  بودجهبندی کنکور 97

   

  مطالعه بودجه بندی کنکور 97 برای یادگیریتمامی دروس و مباحث برای آزمون کنکور سراسری مفید و مؤثر می باشد. اما بعضی مباحث ازنظر طراحان سوال کنکور بسیار ارزشمندتر جلوه نموده و سالهای متمادی از این مباحث سوالاتزیادی مطرح شده است. این در حالی است خیلی از مباحث با وسعت زیاد هم وجود دارد که بهدلیل طرح سوال کم از آن در کنکور ، می توان در مواقع ضرورت مانند روزهای پایانی کنکوراز مطالعه آنها چشم پوشی کرد و وقت ارزشمند خود را برای یک یا دو سوال از دست نداد.

   

  بودجه بندی کنکور ۹۷ رشته ی ریاضی


  همان گونه که اطلاع دارید در رشته ریاضی سؤالات به ۳ گروه تقسیم می شوند:

   

  ۱ – دسته ی اول: ریاضیات که شامل ۵۵ سؤال است و شامل دروس دیفرانسیل وریاضی پایه، هندسه تحلیلی، گسسته، جبروآمار و مدل سازی می باشد زمان این سؤالات درکنکور ۸۵ دقیقه است.

   

  ۲ – دسته ی دوم: مجموعه ی فیزیک که شامل فیزیک ۱ و فیزیک۲ و فیزیک پیش۱و ۲ است و شامل ۴۵ سؤال است که باید در ۵۵ دقیقه به آن ها پاسخ دهید.

  ۳ – دسته ی سوم: شیمی که شامل شیمی ۲، شیمی ۳ و شیمی پیش دانشگاهی استو دارای ۳۵ سؤال است که باید در ۳۵ دقیقه به آن ها پاسخ دهید.

   

   

   

  ضرایبدروس عمومی کنکور


  در بودجه بندی روس عمومی کنکور 97 ضرایب شامل 4 مورد زیر میباشد که همین موارد برای بودجه بندی دروس عمومی کنکور 97تجربی هم صادق است.

  زبان و ادبیات فارسی با ضریب 4

  فرهنگ و معارف اسلامی با ضریب 3

  زبان عربی با ضریب 2

  زبان  انگلیسی با ضریب 2

   

   

   

   

   ضرایب دروس تجربی کنکور 97


  ضرایب دروس کنکور تجربی 97 شامل موارد زیر می شود

   

   

                                                                                      
   

  اسامی دروس

   
   

  زیرگروه1

   
   

  زیرگروه2

   
   

  زیرگروه3

   
   

  زیرگروه4

   
   

  زیرگروه5

   
   

  زمین شناسی

   
   

  0

   
   

  1

   
   

  4

   
   

  1

   
   

  1

   
   

  زیست شناسی

   
   

  4

   
   

  4

   
   

  2

   
   

  2

   
   

  2

   
   

  شیمی

   
   

  3

   
   

  4

   
   

  2

   
   

  2

   
   

  2

   
   

  ریاضی

   
   

  2

   
   

  3

   
   

  3

   
   

  4

   
   

  3

   
   

  فیزیک

   
   

  2

   
   

  2

   
   

  2

   
   

  3

   
   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  در این مقاله بودجه بندی که در اختیار شما قرار داده شده شامل کنکور، بودجهبندی کنکور 97 ریاضی و بودجه بندی کنکور 97 انسانیو نیز بودجه بندی کنکور تجربی می باشد.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  راههای ارتباطی با کارشناسان و مشاوران درخت دانش

   

  شماره تماس: 9099072943

   

  کانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh

  اینستاگرام: سامانه مشاوره تحصیلی درخت دانش

   

  به امید موفقیت داوطلبان پر تلاش ایران عزیز

   


  آخرین ویرایش: پنجشنبه 24 اسفند 1396 10:14 ق.ظ
  ارسال دیدگاه
 • عطاالله شریفی چهارشنبه 23 اسفند 1396 11:32 ق.ظ نظرات ()

  هدایت تحصیلی

   

  هدایت تحصیلی به چه معناست ؟


  هدایت تحصیلی، همانطور که از اسم آن مشاهده می کنیم به معنای راهنماییو مشخص کردن یک مسیر برای ادامه تحصیل در رشته های مختلف می باشد تا بر اساس آن دانشآموزان بتوانند بصورت آگاهانه شاخه و رشته تحصیلی خود را انتخاب کنند.

  با توجه به رشد جمعیت و افزایش تمایل افراد به تحصیل در سطوح مختلف وتراکم و تنوع واحدهای درسی و ضرورت انتخاب مناسب مشاغل و حرفه‌ها و عوامل بسیار زیاددیگر بحث هدایت تحصیلی پایه نهم از اهمیت بالا برخورداراست.

   

  هدایت تحصیلی پایه نهم


  نظر دانش‌آموز: از دانش‌آموز نظرخواهی می‌شود و ۱۰ درصد از ۱۰۰ امتیازکل به آن اختصاص دارد.

  نظر والدین: ۵ درصد از امتیاز کل به آن اختصاص داده شده است.

  نظر تمام معلم‌های دوره‌ی متوسطه که ۱۰ درصد کل را شامل می‌شود.

  نتایج آزمون‌های مشاوره‌ای: سوالات آن طوری طراحی شده تا تمام ابعاد دانش‌آموزانو رغبت واقعی و توانمندی‌های شان را به طور کامل نشان دهد. این عامل ۳۰ درصد از امتیازکل است.

  نتایج عملکرد تحصیلی یا همان نمرات درسی: ۳۵ درصد مجموع امتیازهاست وبا توجه به کارنامه‌های پایه‌ی هفتم و هشت و نهم، محاسبه می‌شود.

  نظر مشاور: با توجه به جمع‌بندی موارد بالا و صحبت با دانش‌آموز و خانواده‌اشانجام می‌شود و ۱۰ درصد از این ۱۰۰ امتیاز را شامل می‌شود

   

   

  رشته هایهدایت تحصیلی


  دانشآموزان می توانند بر اساس امتیاز هایی که کسب کرده اند و علاقه شان در یکی از رشته های هدایت تحصیلی پایه نهم از جمله شاخه های نظری،فنی و حرفه ای و کارودانش ادامه تحصیل دهند.

  ü     در شاخه نظری دانش آموزان به یکی از رشته های ادبیات و علوم انسانی، معارف  اسلامی و علوم تجربی و ریاضی وفیزیک هدایت خواهند شد.

  ü     در شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای مطابق با ضوابط مربوط دانش آموزان بهیکی از زمینه ها ( صنعت ؛ کشاورزی و خدمات )، گروه و رشته  مورد  نظرهدایت خواهند شد. و در هنرستانهای موجود  ثبتنام می کنند .

  ü     هدایت تحصیلی دانش آموزان واحدهای آموزشی بزرگسالان، ایثارگران، استعدادهایدرخشان، استثنایی، داوطلبان آزاد و دانش آموزان تطبیقی همانند دانش آموزان عادی است.

   

  دانشآموزان ع زیز برای مشاهده سایت هدایت تحصیلی پایه نهم ودانلود فرم های هدایت تحصیلی نهم می توانید بر رویلینک زیر کلیک کنید و یا از طریق شماره  9099072943  بامشاوران درخت دانش تماس حاصل فرمایید.

   

  فرم هدایت تحصیلی

  1) فرم توصیه نامه

  2) فرم زمانبندی

   

  فرم هدایت تحصیلی پایه نهم از ۲۰ تیرماه صادر می‌شود و دانش‌آموزان و خانواده‌ها می‌توانند از طریقمدارس متوسطه اول نسبت به دریافت آنها اقدام کنند . برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافتاین فرم ها (هدایت تحصیلی و انتخاب رشته پایه نهم) بر روی لینک زیر کلیک کنید.

  آموزش‌وپرورش امسال برای سامانه هدایت تحصیلیپایه نهم دو نمونه برگ شماره 6 و 7 را تهیه کرده است که در فرم شماره 6 براساسبررسی‌های مشاوره‌ای، آزمون‌ هدایت تحصیلی استعدادو رغبت، نظر دانش‌آموز، نظر معلمان و خانواده، اعلام می‌شود که  دانش آموز به کدام رشته برود، طبق اعلام مسئولانآموزش‌وپرورش برگه هدایت تحصیلی شماره 6 توصیه‌ای بودهو هیچ اجباری برای ورود به رشته خاص ندارد.

   

  فرم هدایت تحصیلی شماره7 که براساسنمرات سه سال دوره اول متوسطه تهیه شده، الویت‌های دانش‌آموز را  به ترتیب در رشته‌های مختلف تعیین کرده است و برایناساس دانش‌آموزان به گروه‌های «الف»،«ب»، «ج» و «د» تقسیم شده‌اند که گروه «الف» دراولویت ثبت‌نام قرار دارد. به عنوان مثال اگر دانش‌آموزی در رشته تجربی اولویت «ج»را کسب کرده باید منتظر بماند دانش‌آموزان گروه‌های «الف» و «ب» ثبت‌نام کنند و اگرظرفیت خالی ماند، می‌تواند رشته تجربی را انتخاب کند.

   

   

   

   

   

   

   

  راههای ارتباطی با کارشناسان و مشاوران درخت دانش

   

  شماره تماس: 9099072943

   

  کانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh

  اینستاگرام: سامانه مشاوره تحصیلی درخت دانش

   

  به امید موفقیت داوطلبان پر تلاش ایران عزیز

   

   


  آخرین ویرایش: چهارشنبه 23 اسفند 1396 11:50 ق.ظ
  ارسال دیدگاه
 • عطاالله شریفی شنبه 19 اسفند 1396 03:07 ب.ظ نظرات ()


  برنامه ریزی مناسب برای قبولی تیزهوشان نهم


  • راه های قبولی در آزمون تیزهوشان چیست ؟
  • تکنیک های کاربردی تست زنی برای قبولی در آزمون تیزهوشان چه مواردی است ؟ 
  • جدول برنامه ریزی پایه نهم را چگونه  باید نوشت ؟
  • تاثیر خانواده در قبولی دانش آموزان در آزمون تیزهوشان چیست؟




  سوالی که همه داوطلبان و والدین دانش آموزان با آن مواجه هستند این است که برنامه ریزی مناسب برای قبولی در تیزهوشان نهم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ در این مقاله تصمیم داریم به تمام سوالات شما در ارتباط با برنامه ریزی برای قبولی در تیزهوشان نهم پاسخ دهیم.


  راه های قبولی در آزمون تیزهوشان چیست ؟


  همانطور که میدانید نحوه یادگیری دروس مفهومی با دروس حفظی کاملا متفاوت میباشد. به همین منظور در این قسمت راهکار های مناسبی جهت مطالعه ی دروس مفهومی برای شما عنوان میکنیم. با توجه به اینکه ریاضی یکی از مهم ترین درس های مفهومی در هر مقطع تحصیلی به شمار میرود پس نحوه ی  مطالعه ی آن نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.درک کردن دروس مفهومی نیازمند دقت و تمرکز بالایی میباشد به همین منظور پیشنهاد میشود که برای درک درسی مثل ریاضی 2اصل مهم را هنگام مطالعه در نظر بگیرید .یادگیری درس ریاضی در 2مرحله انجام میگیرد .یادگیری اولیه که باید در کلاس با دقت و تمرکز بالا حین تدریس معلم صورت بگیرد وپس از یادگیری اولیه شما باید یادگیری تکمیلی را در منزل با استفاده از کتابهای کمک آموزشی و حل تمرین و مسائل کتاب انجام دهید و با در نظر گرفتن این اصول حین مطالعه خود را برای شرکت در آزمون آماده کنید. اگر با این سوال مواجه شده اید که چه کتاب هایی برای تیزهوشان بخوانم ؟ بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید که بهترین کتاب های کمک درسی کاربردی موجود را برای شما معرفی کنیم.



  نحوه تست زنی برای قبولی در آزمون تیزهوشان


  در نحوه تست زنی آزمون تیزهوشان پایه نهم امتحانات و آزمون های تستی، اگر جواب نصف پرسش ها را بدانیم با استفاده از مهارت های تست زنی می توانیم جواب بقیه تست ها را نیز پیدا کنیم.

  مشکلی که بسیاری از دانش آموزان در آزمون های تستی تیزهوشان با آن مواجه می شوند، کمبود وقت است.

  3 دسته مشکل که در آزمون های تستی بسیار مسئله ساز است:

  مدیریت زمان

  تکنیک های غلط در حدس زدن پاسخ درست

  اشتباهات سهوی و ناخواسته مانند بی دقتی!


  اگر در حل تستی بین دو گزینه شک کردید، به هیچ وجه آن تست را کنار نگذارید. زیرا احتمال درست بودن یکی از گزینه ها براساس احتمالات 50 درصد است.

  اگر در تستی دو گزینه مخالف و متناقض وجود داشته باشد، به احتمال 80 درصد پاسخ در یکی از این دو گزینه است.

  اگر دو گزینه از نظر معنایی مشابه یکدیگر بودند یا هردو یک معنا را می رساندند، مطمئن باشید پاسخ این دو گزینه نیست.

  اگر در سوالات کنکور، درس هایی مثل ریاضی، فیزیک و شیمی که مسئله زیاد دارند، معمولا نیازی به راه حل های طولانی نیست.

  بنابراین هنگام حل این گونه سوالات اگر درگیر راه حل های طولانی شده اید، متوجه باشید که از گزینه درست غافل شده اید.

  زیرا در طرح سوالات تیزهوشان پایه نهم 97-98 کنکور از سوال هایی با راه حل های طولانی استفاده نمی کنند.

  برای هر درس زمانی را ذخیره کنید.

  مثلا در درس ریاضی 5 دقیقه زمان ذخیره کنید که در پایان آزمون به سراغ این درس بروید

  و در پایان برای سوالاتی که علامت ضربدر کنارش گذاشته اید، از زمان ذخیره شده استفاده کنید.




   علاقه مندان می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر در باب برنامه ریزی برای قبولی در نمونه نهم بر روی لینک زیر کلیک کنند و یا از طریق شماره  9099072943  با مشاوران درخت دانش تماس بگیرند.


  جدول برنامه ریزی پایه نهم


  برای درس خواندن، هدف داشته باشید. مشخص کردن هدف در پیشرفت تحصیلی یا بالا بردن معدل کمک ‌می‌کند تا انگیزه‌ی کافی برای درس خواندن داشته باشید.

  جدول برنامه ریزی پایه نهم می تواند به این صورت باشد: هر روز قبل از شروع مطالعه سعی کنید ساعات مشخصی را برای درس خواندن برنامه‌ریزی کنید. اگر بدون در نظر گرفتن مدت‌زمان به مطالعه بپردازید، توانایی‌های یادگیری به تدریج کم و کم‌تر می‌شود. برای این کار می‌توانید جدول برنامه‌ریزی ساعتی را روی صفحه‌ی سمت چپ دفتر برنامه‌‌ریزی خود بچسبانید و قبل از شروع به مطالعه، بنویسید که هر کدام از درس‌ها را در چه ساعتی‌هایی می‌خوانید. مثلاً بنویسید: «4 - 3 علوم می‌خوانم.» بالای خط زمان آغاز و پایان مطالعه و در قسمت پایین نام درسی را که قرار است بخوانید، بنویسید.

  درس‌های هر روز مدرسه را همان روز به مدت 30/1 – 1 ساعت مرور کنید و سپس طبق برنامه‌ی ‌مدرسه برای درس‌های فردا برنامه‌ریزی کنید.

  یادتان باشد اگر صبح در مدرسه 3 تا درس داشتید، 3 زنگ اول بعدازظهر را به تکرار و تمرین همان درس‌ها بپردازید و سپس به تعداد درس‌هایی که فردا دارید زنگ اختصاص بدهید.

  برای درس‌های مفهومی بین 1 تا 2 ساعت و برای درس‌های حفظی نیم‌ساعت تا یک ساعت وقت در نظر بگیرید.

  قبل از این‌که سراغ درس بعدی بروید یک زنگ تفریح داشته باشید تا با انرژی بیش‌تری به کارتان ادامه دهید.

  بعد از خواندن هر درس ساعت مطالعه‌ی آن درس را بلافاصله در جدول سمت راست دفتر برنامه‌ریزی روزانه تیزهوشان نهم 97 (جدول ساعت‌های مطالعه‌ی هفتگی) یادداشت کنید.

  کارتان را پایان هر روز ارزیابی کرده و به خودتان  امتیاز (عالی، خیلی خوب، خوب، متوسط، نیاز به تلاش بیش‌تر) بدهید.





  تاثیر خانواده در قبولی دانش آموزان در آزمون تیزهوشان چیست؟


  نکات مهمی که والدین باید در ثبت نام تیزهوشان نهم 97 نظر بگیرند ،ایجاد محیطی آرام و به دور از هیاهو ،رسیدگی به تغذیه ی دانش آموز واجازه ی معاشرت به فرزند برای رفت و امد با همسالان خود جهت تبادل اطلاعات میباشد. همچنین مشاوره با کارشناسان مشاوره و برنامه ریزی آزمون تیزهوشان جهت مطلع شدن از مسائل آموزشی فرزند و تشویق دانش آموز از جمله ی موارد جهت بالا بردن روحیه و افزایش اعتماد به نفس دانش آموز برای حضور و موفقیت در آزمون ثبت نام ورودی دهم تیزهوشان می باشد.



  راههای ارتباطی با مشاوره تحصیلی درخت دانش


  شماره تماس: 9099072943


  کانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh

  اینستاگرام: سامانه مشاوره تحصیلی درخت دانش


  آخرین ویرایش: شنبه 19 اسفند 1396 03:11 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • عطاالله شریفی شنبه 19 اسفند 1396 03:07 ب.ظ نظرات ()


  برنامه ریزی مناسب برای قبولی تیزهوشان نهم


  • راه های قبولی در آزمون تیزهوشان چیست ؟
  • تکنیک های کاربردی تست زنی برای قبولی در آزمون تیزهوشان چه مواردی است ؟ 
  • جدول برنامه ریزی پایه نهم را چگونه  باید نوشت ؟
  • تاثیر خانواده در قبولی دانش آموزان در آزمون تیزهوشان چیست؟




  سوالی که همه داوطلبان و والدین دانش آموزان با آن مواجه هستند این است که برنامه ریزی مناسب برای قبولی در تیزهوشان نهم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ در این مقاله تصمیم داریم به تمام سوالات شما در ارتباط با برنامه ریزی برای قبولی در تیزهوشان نهم پاسخ دهیم.


  راه های قبولی در آزمون تیزهوشان چیست ؟


  همانطور که میدانید نحوه یادگیری دروس مفهومی با دروس حفظی کاملا متفاوت میباشد. به همین منظور در این قسمت راهکار های مناسبی جهت مطالعه ی دروس مفهومی برای شما عنوان میکنیم. با توجه به اینکه ریاضی یکی از مهم ترین درس های مفهومی در هر مقطع تحصیلی به شمار میرود پس نحوه ی  مطالعه ی آن نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.درک کردن دروس مفهومی نیازمند دقت و تمرکز بالایی میباشد به همین منظور پیشنهاد میشود که برای درک درسی مثل ریاضی 2اصل مهم را هنگام مطالعه در نظر بگیرید .یادگیری درس ریاضی در 2مرحله انجام میگیرد .یادگیری اولیه که باید در کلاس با دقت و تمرکز بالا حین تدریس معلم صورت بگیرد وپس از یادگیری اولیه شما باید یادگیری تکمیلی را در منزل با استفاده از کتابهای کمک آموزشی و حل تمرین و مسائل کتاب انجام دهید و با در نظر گرفتن این اصول حین مطالعه خود را برای شرکت در آزمون آماده کنید. اگر با این سوال مواجه شده اید که چه کتاب هایی برای تیزهوشان بخوانم ؟ بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید که بهترین کتاب های کمک درسی کاربردی موجود را برای شما معرفی کنیم.



  نحوه تست زنی برای قبولی در آزمون تیزهوشان


  در نحوه تست زنی آزمون تیزهوشان پایه نهم امتحانات و آزمون های تستی، اگر جواب نصف پرسش ها را بدانیم با استفاده از مهارت های تست زنی می توانیم جواب بقیه تست ها را نیز پیدا کنیم.

  مشکلی که بسیاری از دانش آموزان در آزمون های تستی تیزهوشان با آن مواجه می شوند، کمبود وقت است.

  3 دسته مشکل که در آزمون های تستی بسیار مسئله ساز است:

  مدیریت زمان

  تکنیک های غلط در حدس زدن پاسخ درست

  اشتباهات سهوی و ناخواسته مانند بی دقتی!


  اگر در حل تستی بین دو گزینه شک کردید، به هیچ وجه آن تست را کنار نگذارید. زیرا احتمال درست بودن یکی از گزینه ها براساس احتمالات 50 درصد است.

  اگر در تستی دو گزینه مخالف و متناقض وجود داشته باشد، به احتمال 80 درصد پاسخ در یکی از این دو گزینه است.

  اگر دو گزینه از نظر معنایی مشابه یکدیگر بودند یا هردو یک معنا را می رساندند، مطمئن باشید پاسخ این دو گزینه نیست.

  اگر در سوالات کنکور، درس هایی مثل ریاضی، فیزیک و شیمی که مسئله زیاد دارند، معمولا نیازی به راه حل های طولانی نیست.

  بنابراین هنگام حل این گونه سوالات اگر درگیر راه حل های طولانی شده اید، متوجه باشید که از گزینه درست غافل شده اید.

  زیرا در طرح سوالات تیزهوشان پایه نهم 97-98 کنکور از سوال هایی با راه حل های طولانی استفاده نمی کنند.

  برای هر درس زمانی را ذخیره کنید.

  مثلا در درس ریاضی 5 دقیقه زمان ذخیره کنید که در پایان آزمون به سراغ این درس بروید

  و در پایان برای سوالاتی که علامت ضربدر کنارش گذاشته اید، از زمان ذخیره شده استفاده کنید.




   علاقه مندان می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر در باب برنامه ریزی برای قبولی در نمونه نهم بر روی لینک زیر کلیک کنند و یا از طریق شماره  9099072943  با مشاوران درخت دانش تماس بگیرند.


  جدول برنامه ریزی پایه نهم


  برای درس خواندن، هدف داشته باشید. مشخص کردن هدف در پیشرفت تحصیلی یا بالا بردن معدل کمک ‌می‌کند تا انگیزه‌ی کافی برای درس خواندن داشته باشید.

  جدول برنامه ریزی پایه نهم می تواند به این صورت باشد: هر روز قبل از شروع مطالعه سعی کنید ساعات مشخصی را برای درس خواندن برنامه‌ریزی کنید. اگر بدون در نظر گرفتن مدت‌زمان به مطالعه بپردازید، توانایی‌های یادگیری به تدریج کم و کم‌تر می‌شود. برای این کار می‌توانید جدول برنامه‌ریزی ساعتی را روی صفحه‌ی سمت چپ دفتر برنامه‌‌ریزی خود بچسبانید و قبل از شروع به مطالعه، بنویسید که هر کدام از درس‌ها را در چه ساعتی‌هایی می‌خوانید. مثلاً بنویسید: «4 - 3 علوم می‌خوانم.» بالای خط زمان آغاز و پایان مطالعه و در قسمت پایین نام درسی را که قرار است بخوانید، بنویسید.

  درس‌های هر روز مدرسه را همان روز به مدت 30/1 – 1 ساعت مرور کنید و سپس طبق برنامه‌ی ‌مدرسه برای درس‌های فردا برنامه‌ریزی کنید.

  یادتان باشد اگر صبح در مدرسه 3 تا درس داشتید، 3 زنگ اول بعدازظهر را به تکرار و تمرین همان درس‌ها بپردازید و سپس به تعداد درس‌هایی که فردا دارید زنگ اختصاص بدهید.

  برای درس‌های مفهومی بین 1 تا 2 ساعت و برای درس‌های حفظی نیم‌ساعت تا یک ساعت وقت در نظر بگیرید.

  قبل از این‌که سراغ درس بعدی بروید یک زنگ تفریح داشته باشید تا با انرژی بیش‌تری به کارتان ادامه دهید.

  بعد از خواندن هر درس ساعت مطالعه‌ی آن درس را بلافاصله در جدول سمت راست دفتر برنامه‌ریزی روزانه تیزهوشان نهم 97 (جدول ساعت‌های مطالعه‌ی هفتگی) یادداشت کنید.

  کارتان را پایان هر روز ارزیابی کرده و به خودتان  امتیاز (عالی، خیلی خوب، خوب، متوسط، نیاز به تلاش بیش‌تر) بدهید.





  تاثیر خانواده در قبولی دانش آموزان در آزمون تیزهوشان چیست؟


  نکات مهمی که والدین باید در ثبت نام تیزهوشان نهم 97 نظر بگیرند ،ایجاد محیطی آرام و به دور از هیاهو ،رسیدگی به تغذیه ی دانش آموز واجازه ی معاشرت به فرزند برای رفت و امد با همسالان خود جهت تبادل اطلاعات میباشد. همچنین مشاوره با کارشناسان مشاوره و برنامه ریزی آزمون تیزهوشان جهت مطلع شدن از مسائل آموزشی فرزند و تشویق دانش آموز از جمله ی موارد جهت بالا بردن روحیه و افزایش اعتماد به نفس دانش آموز برای حضور و موفقیت در آزمون ثبت نام ورودی دهم تیزهوشان می باشد.



  راههای ارتباطی با مشاوره تحصیلی درخت دانش


  شماره تماس: 9099072943


  کانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh

  اینستاگرام: سامانه مشاوره تحصیلی درخت دانش


  آخرین ویرایش: شنبه 19 اسفند 1396 03:11 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • عطاالله شریفی شنبه 19 اسفند 1396 02:51 ب.ظ نظرات ()

  برنامه ریزی تیزهوشان نهم 


  • برنامه ریزی برای قبولی در تیزهوشان نهم چه ویژگی هایی باید داشته باشد ؟
  • برنامه ریزی مناسب برای قبولی در تیزهوشان نهم چیست ؟
  • چگونه به انعطاف در برنامه ریزی درسی پایه نهم دست یابیم ؟


  در ادامه تصمیم داریم به این سوال ها پاسخ داده و بسیاری اطلاعات کاربردی و مفید را در رابطه با برنامه ریزی یرای قبولی در تیزهوشان نهم در اختیار داوطلبان عزیز قرار دهیم.




  برنامه ریزی برای قبولی در تیزهوشان نهم چه ویژگی هایی باید داشته باشد ؟


  پیش‌خوانی

  -شما می‌توانید با مطالعه مطلب جدید پیش از کلاس، توانایی یادگیری خود را چند برابر کنید.

  -هنگام پیش خوانی سعی نکنید مطالب را حفظ کنید. تنها در ذهن داشتن چارچوب موضوع کافی است.


  برنامه‌ریزی

  -ساعات مطالعه خود را یادداشت کنید و در جهت بهبود آن حرکت کنید.

  -یک هدف ماهانه برای خود تعریف کنید و سعی کنید به آن برسید.

  -برنامه درسی برای تیزهوشان نهم خود را به صورت هفتگی با والدین و مشاور بررسی کنید.


  خودباوری

  -باید توانایی‌های خود را بشناسید و آنها را باور کنید

  -با اهداف کوچک شروع کنید. پس از مدتی قدم های بزرگی برداشته اید.


  مطالعه متعادل

  -مطالب کتاب کمک درسی تیزهوشان نهم را به طور کامل یاد بگیرید و همه‌ی تمرین‌های آن را با دقت حل کنید.

  -حل تمرین تشریحی را تا یادگیری کامل روش‌های حل انواع تمرین‌ها و سؤال‌ها ادامه دهید.

  -برای مطالبی که یاد گرفته‌اید و تمرین تشریحی حل کرده‌اید، حتماً تست بزنید.


  تلاش و پشتکار

  -تلاش کردن مهم است ولی مهم‌تر از آن، ادامه دادن و خسته نشدن است.

  -اگر مسیر روشنی برای حرکت به سمت موفقیت انتخاب کنید، بی‌شک به نتیجه می‌رسید.


  روش شخصی

  -هر دانش‌آموزی نقاط ضعف و قوت خود را بهتر از همه می‌شناسد.

  -برای رفع مشکلات و بررسی شیوه درس خواندن نیز دانش‌آموز بهترین تصمیم را برای خودش می‌گیرد.

  -روش های مطالعه موفق دروس را کشف کنید.





  برنامه ریزی مناسب برای قبولی در تیزهوشان چیست ؟


  یکی از راه های قبولی در تیزهوشان نهم یادگرفتن این نکته است که سرجلسه آزمون چه مهرت هایی را باید به کار گرفت و یا چگونه تست زد؟ به یاد داشته باشید که با تست زدن زیاد و توجه به زمان، مدیریت زمان را یاد بگیرید تا سر جلسه ی آزمون تیزهوشان نهم با مشکل مواجه نشوید.

  گاهی ممکن است هنگام پاسخ دادن به یک سوال به یکباره همه چیز از یادمان برود اگر سر جلسه ی آزمون این مشکل برای شما هم بوجود آمد بدون دستپاچگی و استرس یک نفس عمیق بکشید و سراغ سوال بعدی بروید و در انتهای آزمون به سراغ آن سوال برگردید و درموردش فکر کنید و زمان را بخاطر یک سوال از دست ندهید.

  تا آخرین لحظه سر جلسه بنشینید حتی اگر زودتر از زمان تعیین شده به سوالات پاسخ دادید حتما یک بار دیگر سوالات را بخوانید و جواب ها را بررسی کنید.






  انعطاف در برنامه ریزی درسی برای نهم


  دانش آموزان عزیز دقت کنید که اولین نکته ای که باید برای برنامه ریزی تیزهوشان نهم  و موفقیت در آن انجام دهید این است که برنامه ریزی درسی برای تیزهوشان نهم باید دارای انعطاف باشد یعنی از برای صبح تا شب به طور مداوم برنامه ریزی نکنید چون اگر یک روز بنابر هر دلیلی توانید درس بخوانید از برنامه عقب می مانید و کل برنامه ریزیتان بهم می ریزد پس همیشه در برنامه روزانه تان یک زمان هایی راهم به استراحت و تفریح اختصاص دهید در این صورت اگر روزی هم از برنامه تان عقب ماندید می توانید در زمان های خالی که در برنامه گنجانده اید، جبران کنید.


  .1 برنامه ریزی هفتگی : یادتان باشد چه برای آزمون های تیزهوشان و چه برنامه ریزی مناسب برای قبولی در تیزهوشان نهم برای مدرسه هیچوقت برنامه طولانی مدت ننویسید. از نظر مشاوران بهترین مدت برای برنامه ریزی، یک هفته است.


  2. اهمیت مدرسه : حتی اگر به نظر شما سطح کلاستان در مدرسه پایین باشد باز هم بهترین جا برای یادگیری درس، مدرسه و از زبان معلم است و بعد از برگشتن به خانه حتما دس های هر روز را در همان روز بخوانید زیرا با این روش درس هایی که خوانده اید در حافظه بلند مدتان ذخیره می شود.


  3. یادداشت برداری : هنگام مطالعه درس ها و کتاب های آموزشی از نکات مهم و کلیدی یادداشت بردارید تا هر چند روز یکبار دوباره آنها را بخوانید تا بهتر در حافظه تان تثبیت شود و یادتان باشد آنقدری زمان ندارید که برای مرور درس ها کل درس را دوباره بخوانید.


  4. مرور درس ها و نکات : در برنامه هفتگیتان یک روز را ( مثلا آخر هفته ) به مرور نکاتی که یادداشت کرده اید، اختصاص دهید.


  5. آزمون : حتما هر چند وقت یک بار سوالات تستی کتاب های کمک آموزشی را حل کنید و یا می توانید در آزمون های آزمایشی شرکت کنید. چون احتمالا تا به الان در مدرسه فقط به صورت تشریحی از شما امتحان گرقته شده و باید با نحوه ی تست زنی هم آشنا شوید تا در زمان آزمون دچار مشکل کمبود وقت نشوید.


  برای اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97-98 بر روی لینک قرمز کلیک کنید.



  راههای ارتباطی با مشاوران مجرب درخت دانش


  شماره تماس: 9099072943


  کانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh

  اینستاگرام: سامانه مشاوره تحصیلی درخت دانش


  آخرین ویرایش: شنبه 19 اسفند 1396 02:57 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • عطاالله شریفی شنبه 19 اسفند 1396 02:51 ب.ظ نظرات ()

  برنامه ریزی تیزهوشان نهم 


  • برنامه ریزی برای قبولی در تیزهوشان نهم چه ویژگی هایی باید داشته باشد ؟
  • برنامه ریزی مناسب برای قبولی در تیزهوشان نهم چیست ؟
  • چگونه به انعطاف در برنامه ریزی درسی پایه نهم دست یابیم ؟


  در ادامه تصمیم داریم به این سوال ها پاسخ داده و بسیاری اطلاعات کاربردی و مفید را در رابطه با برنامه ریزی یرای قبولی در تیزهوشان نهم در اختیار داوطلبان عزیز قرار دهیم.




  برنامه ریزی برای قبولی در تیزهوشان نهم چه ویژگی هایی باید داشته باشد ؟


  پیش‌خوانی

  -شما می‌توانید با مطالعه مطلب جدید پیش از کلاس، توانایی یادگیری خود را چند برابر کنید.

  -هنگام پیش خوانی سعی نکنید مطالب را حفظ کنید. تنها در ذهن داشتن چارچوب موضوع کافی است.


  برنامه‌ریزی

  -ساعات مطالعه خود را یادداشت کنید و در جهت بهبود آن حرکت کنید.

  -یک هدف ماهانه برای خود تعریف کنید و سعی کنید به آن برسید.

  -برنامه درسی برای تیزهوشان نهم خود را به صورت هفتگی با والدین و مشاور بررسی کنید.


  خودباوری

  -باید توانایی‌های خود را بشناسید و آنها را باور کنید

  -با اهداف کوچک شروع کنید. پس از مدتی قدم های بزرگی برداشته اید.


  مطالعه متعادل

  -مطالب کتاب کمک درسی تیزهوشان نهم را به طور کامل یاد بگیرید و همه‌ی تمرین‌های آن را با دقت حل کنید.

  -حل تمرین تشریحی را تا یادگیری کامل روش‌های حل انواع تمرین‌ها و سؤال‌ها ادامه دهید.

  -برای مطالبی که یاد گرفته‌اید و تمرین تشریحی حل کرده‌اید، حتماً تست بزنید.


  تلاش و پشتکار

  -تلاش کردن مهم است ولی مهم‌تر از آن، ادامه دادن و خسته نشدن است.

  -اگر مسیر روشنی برای حرکت به سمت موفقیت انتخاب کنید، بی‌شک به نتیجه می‌رسید.


  روش شخصی

  -هر دانش‌آموزی نقاط ضعف و قوت خود را بهتر از همه می‌شناسد.

  -برای رفع مشکلات و بررسی شیوه درس خواندن نیز دانش‌آموز بهترین تصمیم را برای خودش می‌گیرد.

  -روش های مطالعه موفق دروس را کشف کنید.





  برنامه ریزی مناسب برای قبولی در تیزهوشان چیست ؟


  یکی از راه های قبولی در تیزهوشان نهم یادگرفتن این نکته است که سرجلسه آزمون چه مهرت هایی را باید به کار گرفت و یا چگونه تست زد؟ به یاد داشته باشید که با تست زدن زیاد و توجه به زمان، مدیریت زمان را یاد بگیرید تا سر جلسه ی آزمون تیزهوشان نهم با مشکل مواجه نشوید.

  گاهی ممکن است هنگام پاسخ دادن به یک سوال به یکباره همه چیز از یادمان برود اگر سر جلسه ی آزمون این مشکل برای شما هم بوجود آمد بدون دستپاچگی و استرس یک نفس عمیق بکشید و سراغ سوال بعدی بروید و در انتهای آزمون به سراغ آن سوال برگردید و درموردش فکر کنید و زمان را بخاطر یک سوال از دست ندهید.

  تا آخرین لحظه سر جلسه بنشینید حتی اگر زودتر از زمان تعیین شده به سوالات پاسخ دادید حتما یک بار دیگر سوالات را بخوانید و جواب ها را بررسی کنید.






  انعطاف در برنامه ریزی درسی برای نهم


  دانش آموزان عزیز دقت کنید که اولین نکته ای که باید برای برنامه ریزی تیزهوشان نهم  و موفقیت در آن انجام دهید این است که برنامه ریزی درسی برای تیزهوشان نهم باید دارای انعطاف باشد یعنی از برای صبح تا شب به طور مداوم برنامه ریزی نکنید چون اگر یک روز بنابر هر دلیلی توانید درس بخوانید از برنامه عقب می مانید و کل برنامه ریزیتان بهم می ریزد پس همیشه در برنامه روزانه تان یک زمان هایی راهم به استراحت و تفریح اختصاص دهید در این صورت اگر روزی هم از برنامه تان عقب ماندید می توانید در زمان های خالی که در برنامه گنجانده اید، جبران کنید.


  .1 برنامه ریزی هفتگی : یادتان باشد چه برای آزمون های تیزهوشان و چه برنامه ریزی مناسب برای قبولی در تیزهوشان نهم برای مدرسه هیچوقت برنامه طولانی مدت ننویسید. از نظر مشاوران بهترین مدت برای برنامه ریزی، یک هفته است.


  2. اهمیت مدرسه : حتی اگر به نظر شما سطح کلاستان در مدرسه پایین باشد باز هم بهترین جا برای یادگیری درس، مدرسه و از زبان معلم است و بعد از برگشتن به خانه حتما دس های هر روز را در همان روز بخوانید زیرا با این روش درس هایی که خوانده اید در حافظه بلند مدتان ذخیره می شود.


  3. یادداشت برداری : هنگام مطالعه درس ها و کتاب های آموزشی از نکات مهم و کلیدی یادداشت بردارید تا هر چند روز یکبار دوباره آنها را بخوانید تا بهتر در حافظه تان تثبیت شود و یادتان باشد آنقدری زمان ندارید که برای مرور درس ها کل درس را دوباره بخوانید.


  4. مرور درس ها و نکات : در برنامه هفتگیتان یک روز را ( مثلا آخر هفته ) به مرور نکاتی که یادداشت کرده اید، اختصاص دهید.


  5. آزمون : حتما هر چند وقت یک بار سوالات تستی کتاب های کمک آموزشی را حل کنید و یا می توانید در آزمون های آزمایشی شرکت کنید. چون احتمالا تا به الان در مدرسه فقط به صورت تشریحی از شما امتحان گرقته شده و باید با نحوه ی تست زنی هم آشنا شوید تا در زمان آزمون دچار مشکل کمبود وقت نشوید.


  برای اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97-98 بر روی لینک قرمز کلیک کنید.



  راههای ارتباطی با مشاوران مجرب درخت دانش


  شماره تماس: 9099072943


  کانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh

  اینستاگرام: سامانه مشاوره تحصیلی درخت دانش


  آخرین ویرایش: شنبه 19 اسفند 1396 02:57 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • عطاالله شریفی شنبه 19 اسفند 1396 11:49 ق.ظ نظرات ()


  نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97-98



  • نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم 97-98 چگونه است ؟
  • مدارک مورد نیاز برای ثبت نام تیزهوشان چیست ؟
  • کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان چه زمانی ارایه می شود ؟
  • سایت ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 چه سایتی است ؟






  نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم


  بر اساس آخرین اخبار به دست آمده از سازمان سنجش، زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان 97-98 از 20 فروردین ماه به بعد می باشد. و طبق روال هر ساله، مهلت ثبت نام آزمون تیزهوشان ممکن است تا 4 الی 5 روز بعد هم تمدید شود. داوطلبان برای ثبت نام در سایت تیزهوشان  Azmoon.medu.ir وارد شده و با وارد کردن مشخصات خود در سامانه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان، اقدام به ثبت نام آزمون تیزهوشان 97-98 کنند. در مرحله اول ثبت نام، لیستی از ظرفیت مدارس تیزهوشان را مشاهده می کنید که می توانید از بین مدارس ارائه شده، حداکثر 3 مدرسه را به دلخواه خود انتخاب کنید. در مرحله بعدی ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم، کسانی که مرحله اول ثبت نام را پشت سر گزاشتند باید به سامانه که در فروردین ماه مجددا باز شده مراجعه کرده و هزینه ثبت نام که هنوز مبلغ آن مشخص نشده است را به صورت اینترنتی واریز کنند. توجه داشته باشید که مسئولین مدارس تیزهوشان وظیفه ای در قبال ثبت نام شما ندارند.



  مدارک مورد نیاز برای ثبت نام تیزهوشان


  .i تکمیل فرم ثبت نام در آزمون: داوطلبان باید پس از ورود به سایت ثبت نام تیزهوشان، فیلدهای مربوط در تقاضا نامه ثبت نام را تکمیل نمایند. دیگر مدارک مورد نیاز برای ثبت نام تیزهوشان عبارت است از

  .ii بارگزاری فایل عکس داوطلب: جهت ثبت نام، فایل عکس (400×300 پیکسل یا 300×200 پیکسل و فرمت jpeg) با زمینه ی سفید، مربوط به سال جاری دانش آموزان مورد نیاز است. حجم این فایل نباید از 70 کیلوبایت بیشتر باشد. در صورت استفاده از تصاویر قدیمی یا تصویر فردی غیر از دانش آموز شرکت کننده، ضمن محرومیت از شرکت در آزمون، پیگرد قانونی اعمال و ثبت نام آنان بلا اثر خواهد شد. ضمنأ عکس دختران باید با حجاب اسلامی بوده و صورت آنان کاملأ مشخص باشد.

  .iii واریز مبلغ 165/000 ریال فقظ از طریق سامانه ثبت نام الکترونیکی طبق زمان بندی: تاریخ مراجعه به سامانه و انجام واریز وجه به منظور قطعی شدن ثبت نام ، در سامانه اطلاع رسانی می شود ، داوطلبان گرامی باید جهت پرداخت وجه ثبت نام، از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب، استفاده نموده و رمز دوم پرداخت اینترنتی را به همراه داشته باشند.

  نکته 1: در صورت واریز وجه ثبت نام به صورت مستقیم، از طریق مراجعه به بانک و یا دستگاه های خودپرداز ، هیچ گونه ثبت نامی انجام نشده و وجه واریزی نیز قابل استرداد نخواهد بود.

  نکته 2: مبلغ فوق ثابت بوده و به جز این مبلغ ، دریافت هر گونه وجه تحت هر عنوان ممنوع است.




  کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان 97


  شامل : نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97-98 به این صورت است که نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات فردی، اولویت مدارس استعدادهای درخشان انتخاب شده و عکس داوطلب می باشد که معمولأ 1 هفته قبل از اینکه آزمون برگزار شود در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

  صدور کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان ، اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ، رسیدگی به اعتراضات و کلیه امور به ثبت نام به صورت اینترنتی و غیر حضوری توسط داوطلبان انجام می پذیرد و مدارس در این رابطه مسئولیتی را به عهده نخواهند داشت.


  نکته: داوطلبان باید توجه داشته باشند که حضور در جلسه آزمون بدون کارت ورود به جلسه ممنوع می باشد.و  شرایط ثبت نام آزمون تیزهوشان از این افراد به عمل نخواهد آمد.



  سایت ثبت نام آزمون تیزهوشان 97


  ثبت نام مدارس تیزهوشان معمولا از طریق سایت ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 انجام می شود که برای ورود به این سایت و اطلاعات بیشتر می توانید بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید.






  راههای ارتباطی با کارشناسان و مشاوران درخت دانش


  شماره تماس: 9099072943


  کانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh

  اینستاگرام: سامانه مشاوره تحصیلی درخت دانش



  آخرین ویرایش: شنبه 19 اسفند 1396 11:56 ق.ظ
  ارسال دیدگاه
 • عطاالله شریفی شنبه 19 اسفند 1396 11:49 ق.ظ نظرات ()


  نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97-98



  • نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم 97-98 چگونه است ؟
  • مدارک مورد نیاز برای ثبت نام تیزهوشان چیست ؟
  • کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان چه زمانی ارایه می شود ؟
  • سایت ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 چه سایتی است ؟






  نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم


  بر اساس آخرین اخبار به دست آمده از سازمان سنجش، زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان 97-98 از 20 فروردین ماه به بعد می باشد. و طبق روال هر ساله، مهلت ثبت نام آزمون تیزهوشان ممکن است تا 4 الی 5 روز بعد هم تمدید شود. داوطلبان برای ثبت نام در سایت تیزهوشان  Azmoon.medu.ir وارد شده و با وارد کردن مشخصات خود در سامانه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان، اقدام به ثبت نام آزمون تیزهوشان 97-98 کنند. در مرحله اول ثبت نام، لیستی از ظرفیت مدارس تیزهوشان را مشاهده می کنید که می توانید از بین مدارس ارائه شده، حداکثر 3 مدرسه را به دلخواه خود انتخاب کنید. در مرحله بعدی ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم، کسانی که مرحله اول ثبت نام را پشت سر گزاشتند باید به سامانه که در فروردین ماه مجددا باز شده مراجعه کرده و هزینه ثبت نام که هنوز مبلغ آن مشخص نشده است را به صورت اینترنتی واریز کنند. توجه داشته باشید که مسئولین مدارس تیزهوشان وظیفه ای در قبال ثبت نام شما ندارند.



  مدارک مورد نیاز برای ثبت نام تیزهوشان


  .i تکمیل فرم ثبت نام در آزمون: داوطلبان باید پس از ورود به سایت ثبت نام تیزهوشان، فیلدهای مربوط در تقاضا نامه ثبت نام را تکمیل نمایند. دیگر مدارک مورد نیاز برای ثبت نام تیزهوشان عبارت است از

  .ii بارگزاری فایل عکس داوطلب: جهت ثبت نام، فایل عکس (400×300 پیکسل یا 300×200 پیکسل و فرمت jpeg) با زمینه ی سفید، مربوط به سال جاری دانش آموزان مورد نیاز است. حجم این فایل نباید از 70 کیلوبایت بیشتر باشد. در صورت استفاده از تصاویر قدیمی یا تصویر فردی غیر از دانش آموز شرکت کننده، ضمن محرومیت از شرکت در آزمون، پیگرد قانونی اعمال و ثبت نام آنان بلا اثر خواهد شد. ضمنأ عکس دختران باید با حجاب اسلامی بوده و صورت آنان کاملأ مشخص باشد.

  .iii واریز مبلغ 165/000 ریال فقظ از طریق سامانه ثبت نام الکترونیکی طبق زمان بندی: تاریخ مراجعه به سامانه و انجام واریز وجه به منظور قطعی شدن ثبت نام ، در سامانه اطلاع رسانی می شود ، داوطلبان گرامی باید جهت پرداخت وجه ثبت نام، از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب، استفاده نموده و رمز دوم پرداخت اینترنتی را به همراه داشته باشند.

  نکته 1: در صورت واریز وجه ثبت نام به صورت مستقیم، از طریق مراجعه به بانک و یا دستگاه های خودپرداز ، هیچ گونه ثبت نامی انجام نشده و وجه واریزی نیز قابل استرداد نخواهد بود.

  نکته 2: مبلغ فوق ثابت بوده و به جز این مبلغ ، دریافت هر گونه وجه تحت هر عنوان ممنوع است.




  کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان 97


  شامل : نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97-98 به این صورت است که نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات فردی، اولویت مدارس استعدادهای درخشان انتخاب شده و عکس داوطلب می باشد که معمولأ 1 هفته قبل از اینکه آزمون برگزار شود در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

  صدور کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان ، اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ، رسیدگی به اعتراضات و کلیه امور به ثبت نام به صورت اینترنتی و غیر حضوری توسط داوطلبان انجام می پذیرد و مدارس در این رابطه مسئولیتی را به عهده نخواهند داشت.


  نکته: داوطلبان باید توجه داشته باشند که حضور در جلسه آزمون بدون کارت ورود به جلسه ممنوع می باشد.و  شرایط ثبت نام آزمون تیزهوشان از این افراد به عمل نخواهد آمد.



  سایت ثبت نام آزمون تیزهوشان 97


  ثبت نام مدارس تیزهوشان معمولا از طریق سایت ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 انجام می شود که برای ورود به این سایت و اطلاعات بیشتر می توانید بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید.






  راههای ارتباطی با کارشناسان و مشاوران درخت دانش


  شماره تماس: 9099072943


  کانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh

  اینستاگرام: سامانه مشاوره تحصیلی درخت دانش



  آخرین ویرایش: شنبه 19 اسفند 1396 11:56 ق.ظ
  ارسال دیدگاه
 • عطاالله شریفی شنبه 19 اسفند 1396 11:39 ق.ظ نظرات ()



  مشاوره تحصیلی چیست؟

  همان طور که در پست های قبلی از جمله ؛مشاوره انتخاب رشته؛ خدمات مشاوره تحصیلی توضیح دادیم هدف از مشاورهتحصیلی پند و اندرز گرفتن و نیز تحمیل یک راه حل به دانش آموز نیست، و درنهایت می توان گفت مشاوره تحصیلی نه تنها تعیین تکلیف نمودن برای دانش آموز نیستبلکه یک نوع هنر یادگیری است به گونه ای که یک مشاور متخصص وخوب، با داشتن مهارت و صلاحیت علمی و حرفه ای تلاش می نماید تا با توجه به وضعیت وعلاقه دانش آموز، نیاز او را بر آورده و با تلاش برای خودشناسی مراجع و کسب بهترینراه و روش او را به نتیجه دلخواه خود برساند.

  ضرورت استفاده از مشاوره تحصیلی

  بسیاری از دانش آموزان سخت کوش و فعال سرزمین عزیزمان ایران، باوجود علاقه به علم آموزی و پیشرفت تحصیلی، متأسفانه به دلیل نداشتن یک راهنما ومشاور خوب و با تجربه از پیشرفت لازمه باز می مانند و نمی توانند آنگونه که شایستهآنهاست، قدم بردارند و در برداشتن قدمهای خود در مسیر تحصیل دچار تزلزل و سستی شدهو در نتیجه باعث جا ماندن از رقیبان و دوستان خود می شوند.

  خیلی از دانش آموزان ما در تمامی مقاطعتحصیلی فقط و فقط به خاطر نداشتن یک برنامه ریزی منظم درسی، و یا اجراییک برنامه اشتباه بدون در نظر گرفتن وضعیت تحصیلی و شرایط اجتماعی دانش آموز وروحیات و ویژگی های شخصی هر فرد، دچار مشکل شده و با افت تحصیلی مواجهشده در نتیجه شکست می خورند و ذوق و شوق ادامه تحصیل در این دانش آموزان به مرورزمان از بین می رود.

  اهداف و وظایف مشاور تحصیلی

  یک مشاور تحصیلی از طریق مشاوره با دانش اموز به او در کسب مراحلزیر کمک می کند:

  تعیین نمودن هدف مشخص و معین

  ایجاد حس خونسردی و آرامش در دانشآموز

  آموختن این نکته به دانش آموز که بهحرف مردم اهمیت ندهد.

  بالا بردن و ارتقای اعتماد به نفس دردانش آموز

  ایمان آوردن به پیروزی در نتیجه تلاش

  حذف تمام موارد منفی در زندگی دانشآموز

  طراحی یک برنامه جامع و هدفمند درسیبا توجه به وضعیت (تحصیلی، روحی، معنوی و …) دانش آموز

  مشاوره تحصیلی تلفنی

  هر چه جامعه از لحاظ امکانات پیشرفته تر می شود، نیاز انسانها برایاستفاده از امکانات به مراتب روشن تر و قابل مشاهده است. در گذشته دانش آموزان اگردر هر نقطه ای از کشور که بودند، برای رفع سوال های موجود در ذهن خود جهت پیشرفتتحصیلی، باید به نزدیکترین مکان که فردی با اطلاعات یا سطح سواد بالاتر بود،مراجعه می کردند تا مشکل خود را حل می نمودند.

  گاهی اوقات در بعضی از مناطق کشور به خاطر در دسترس نبودن فردیآگاه و آشنا به مسئله مجبور بودند که به راهنمایی و مشاوره افراد غیر متخصص و ناآگاه اکتفا نموده و آینده تحصیلی وحتی شغلی خود را در خطر بیندازند. یا به خاطرپرسیدن فقط یک سوال کوتاه با پاسخی کوتاه، راه درازی را طی نموده و با صرف هزینه یزیادی(هزینه حمل و نقل تا رسیدن به مقصد و مبدأ، هزینه ارائه خدمات مشاوره ای و …)خود را به یک دفتر مشاوره تحصیلی در یک نقطه ی شهر رسانده تا از خدماتمشاوره تحصیلی بهره مند شوند

  نحوه تماس با شماره های دیجیتال 909

  اما امروزه دیگر کمتر کسی حاضر است راهی را با صرف زمان و هزینه تارسیدن به یک دفتر مشاوره تحصیلی طی نماید، و بیشتر دانش آموزان و دانشجویان کشوردر تمام نقاط ایران عزیز بدون صرف زمان و صرف هزینه، فقط با استفاده از یک تلفنثابت می توانند با مشاوره تحصیلی تلفنی از بهترین و متخصص ترین مشاوران در تمامزمینه های تحصیلی سوال خود را پرسیده و رفع ابهام نمایند و با اطمینان از صحت واطمینان از جواب پرسش خود ادامه راه را با یقین طی نمایند. افراد می توانند باتلفن ثابت و بدون شماره گیری پیش شماره (کد) با شماره های909دیجیتال تماس برقرار کنند

   

  مشاوره تحصیلی در دبستان

  در دوره ی ابتدایی آنچه که مورد نیاز دانش آموزان در مشاوره تحصیلی دبستان است، اطلاع یافتن درباره چگونگی پیشرفت و پیدا کردن نقاط ضعف دانش آموزان درزمینه رفتاری، درسی خصوصا در موارد مختلف درسی و به منظور رفع مشکلات دانش آموزاناست. برای اینکه راهنمایی در این دوره به شکل بهتری به دانش آموزان ارائه شود.

  مراحل بعدی امتحان

  پس از اخذ امتحان از دانش آموزان در دروس  مختلف می توان ایننکته را فهمید که هر کدام از دانش آموزان در چه قسمت هایی از دروس قوی، ضعیف و یامتوسط هستند، سپس آن ها را به گروه های مختلفی که وجوه اشتراک دارند تقسیم کرد.برای اخذ تصمیم در پاره ای موارد باید از اولیا دانش آموزان یا مسئولین مدرسه کمکگرفت. مخصوصا در زمینه تشکیل کلاس های تقویتی یا گرفتن معلم خصوصی برای کمک بهدانش آموز در راه شناخت حروف، خواندن، نوشتن و حساب کردن. اما خود دانشآموز نیز باید در این زمینه فعال باشد تا بتواند راهنمایی های ارائه شدهرا در تنظیم برنامه های درسی  و گذراندن اوقات فراغت به کار گرفته و به آنعمل کند.

  مشاوره تحصیلی دوره اول متوسطه

  با ورود دانش آموز به دوره دوم تعلیمات عمومی بر نیازهایش اضافه میشود..یکی ازاین نیازها نیاز به مشاوره تحصیلی تیزهوشان است. در بایان این دوره دانشآموز نیاز به انتخاب رشته دارد که باید با دادن راهنمایی های لازم توسط اولیامدیران معلمان و مشاوران دورنمای انتخاب رشته برای ورود به دوره های بعدی تحصیلیبه وی ارائه شود.

  بنابراین باید در مورد رشته های تحصیلی آموزش دوره دوممتوسطه و ضوابط ورود به هر یک و ارتباط هریک از رشته های تحصیلیدانشگاهی و ارتباط این رشته ها با مشاغل مختلف جامعه اطلاعات جامع ودقیقی به دانش آموزان ارایه شود خود شناسی از نظر شناخت علایق استعدادها و خصوصیاتشخصیتی که بتواند بر اساس ان در دوره های بعدی تصمیم گیری کند، نیز از جملهنیازهای داش آموزان این دوره است.

  بعضی از دانش آموزان دوره های اول متوسطه بنا به دلایلی مایل و یاقادر نیستند که به ادامه تحصیل ببردازند تا وارد دوره دوم متوسطه شوند. این گروهاز دانش آموزان نیازمند کسب اطلاعات شغلی هستند. در این ضمینه مشاور ضمن آشنا کردندانش آموزان با امکانات شخصی و خانوادگی شان برای دیدن دوره های کار آموزی آنهارا راهنمایی می کند.

  .

  راهنمای تحصیلی در دوره دوم متوسطه

  یکی از وظایف و خدمات راهنمایی دوره متوسطه مشاوره تحصیلی است.یکپارچگی دانش آموزان با تجارب تحصیلی، ضرورت راهنمایی را در دوره متوسطه بیش اربیش مطرح می سازد. موفقیت یا شکست تحصیلی دانش آموز سازکاری او با شرایط و موقعیتمدرسه است که آن را به صورت یک واحد اجتماعی در می آورد. هدف عمده خدمات راهنماییدر دوره متوسطه شامل ارائه  اطلاعات لازم درباره ی محیط فیزیکی مدرسه برنامهدرسی متعدد، دروسی که در هرسال ارائه می شود شرایط و ضوابط لازم برای قبول شدن وفارغ التحصیلی از دبیرستان ارزش گذاری برای ادامه تحصیلات فرصتها و شرایط ورود بهدوره های تحصیلی بعد از دبیرستان است.

  مسولیت راهنمایی مشاوره تحصیلی انتخاب رشته  در دوره متوسطه بیشتر به عهده مشاور است. مشاور مسولیت دارد باآگاهی دادن به دانش آموزان در زمینه های شخصی تحصیلی شغلی آنهارا توانمند سازد تا قادر باشند تصمیم های مناسبی بگیرند.

  تحقیقات انجام شده

  ربتو ‘هایبرت’ فرر ‘گیل ‘مانزانو و مالیک برای کسانی که دانشآموزان را در زمینه های شخصی ،تحصیلی -شغلی راهنمایی می کنند ملاکهایی را در نظرگرفته اند که به شش زبان اسبانیایی، انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی، یونانیترجمه شده است.

  برخی از این ملاکها عبارتند از:

  دارا بودن رفتار اخلاقی مناسب و احساس مسئولیت در نقشی که ایفا میکنند.                                                       

   -دانش درباره یاطلاعات به روز در زمینه تحصیلی، آموزشی، مسایل اجتماعی و تمایلات فردی که درخورمشاوره تحصیلی یا شغلی است.

  -توانایی برای اینکه به طور موثری با مراجعان و همکاران خود ارتباطبررقرار کند و از سطح مناسبی از زبان استفاده کند.       

   -بتواند به دانش آموز کمک کند که نگرانی های شخصی ، رشد شغلی ویادگیریهای خودرا مرتفع کند.

  -ازتفاوتهای فردی بین مراجعان آگاه باشد ،به آن احترام بگذارد و بهخصوص به تفاوتهای فرهنگی احترام و به طور موثری بین افراد تعامل برقرار کند.

  -برای طراحی کاربرد و ارزیابی برنامه مشاوره وراهنمایی در هدایتتحصیلی از مهارت های لازم برخوردار باشد.     

   یکی از خدمات مشاوره تحصیلی دانشگاهی آشنا کردن دانش اموزان با توانایی ها و امکانات آنها است، یکیاز امکانات فردی هر دانش آموز هوش فردی اوست. امروز در فرایند تحصیلی -شغلی دانشآموزان از انواع آزمون های هوشی، استعداد، رغبت و شخصیت استفاده می شود.

  نتایج این آزمون ها همراه با سایر اطلاعات بدست آمده درمورد دانش اموزانبه عنوان یکی از ملاکهای هدایت تحصیلی آنان به شمار می رود.در هر یک از مقاطعتحصیلی راهنمایی با اهداف خاصی به دانش آموزان ارائه می شود

  ابعاد هدایت تحصیلی

  وجود مراکز کارآموزی _حرفه ای مربوط به وزارت کار و اموراجتماعی و آموزشگاههای تخصصی وابسته به وزارتخانهها و موسسات خصوصی میتواند خدمات راهنمایی ارزنده ای را به دانش آموزاندوره اول متوسطه ارائه دهد. معرفی این مراکز به دانش آموزان این دوره جز وظایفمشاور مدرسه است. مشاور در دوره متوسطه میتواند خدمات گسترده ای داشته باشد.

  این خدمات شامل اطلاع رسانی به دانش آموزان در مورد بلوغ، کمکبه دانش آموزان برای دستیابی به تصویر واقعی و هویت توفیق، ارزیابی استعداد وتوانی های دانش آموزان، کمک به دانش آموزان برای داشتن روابط مناسب اجتماعی، کمکبه تربیت جنسی دانش آموزان، کمک به دانش آموزان برای یافتن راه حل برای مشکلات تحصیلی، کمک به تربیت اخلاقی دانش آموزان، کمک به حل مشکلات رفتاری دانشآموزان، کمک به دانش آموزان برای رشد خلاقیت ها و کارآفرینی و کمک به دانش آموزان برای مقابله بافشارهای روانی است.

  در پایان این دوره (سال سوم دوره اول یا کلاس نهم) هدایتتحصیلی دانش آموزان انجام می شود تا دانش آموزان برای ورود به سال اولدوره دوم متوسطه با رشته تحصیلی مشخصی آماده شوند.

  پیشنهاد مشاوران درخت دانش

  یک ضرب المثل قدیمی در این باره می گوید: اگر میخواهی شخصی را براییک وعده سیر نمایی به او غذا بده و اگر می خواهی آن شخص را برای همیشه سیر کنی بهاو راه به دست آوردن غذا را یاد بده.

  ما فرزندان ایران برای آبادانی کشور طبق وظیفه انسانی و شرعی خودلازم است که همیشه در آموختن علم حریص بوده و در ترویج آموخته های خود سخی باشیم.

  لازم نیست برای داشتن یک برنامه و شروع آن حتما یک شاگرد ممتازبود. در هر مقطع و هر وضعیت درسی که باشید می توانید جهت مشورت و تهیه یک برنامهجامع و خوب با مشاوران درخت دانش از طریق تلفن 9099072943 بدون نیاز به کدگیری از تلفنثابت منزل تماس گرفته و برنامه جامع پیشرفت تحصیلی خود را از مشاورانمتخصص درخت دانش بخواهید. مشاوران درخت دانش در مسیر تحصیلی استوار ومقتدر همراهتان خواهند بود.

  برای اطلاعات بیشتر در مورد تحصیل رایگان در خارج از کشور با مشاوران درخت دانش در تماس باشید.

  راههای ارتباطی با مشاوران مجرب درخت دانش

  شماره تماس9099072943

  کانال تلگرامhttp://t.me/derakhte-danesh
  اینستاگرامسامانه مشاوره تحصیلی درخت دانش

   


  آخرین ویرایش: شنبه 19 اسفند 1396 11:44 ق.ظ
  ارسال دیدگاه
 • عطاالله شریفی شنبه 19 اسفند 1396 11:39 ق.ظ نظرات ()



  مشاوره تحصیلی چیست؟

  همان طور که در پست های قبلی از جمله ؛مشاوره انتخاب رشته؛ خدمات مشاوره تحصیلی توضیح دادیم هدف از مشاورهتحصیلی پند و اندرز گرفتن و نیز تحمیل یک راه حل به دانش آموز نیست، و درنهایت می توان گفت مشاوره تحصیلی نه تنها تعیین تکلیف نمودن برای دانش آموز نیستبلکه یک نوع هنر یادگیری است به گونه ای که یک مشاور متخصص وخوب، با داشتن مهارت و صلاحیت علمی و حرفه ای تلاش می نماید تا با توجه به وضعیت وعلاقه دانش آموز، نیاز او را بر آورده و با تلاش برای خودشناسی مراجع و کسب بهترینراه و روش او را به نتیجه دلخواه خود برساند.

  ضرورت استفاده از مشاوره تحصیلی

  بسیاری از دانش آموزان سخت کوش و فعال سرزمین عزیزمان ایران، باوجود علاقه به علم آموزی و پیشرفت تحصیلی، متأسفانه به دلیل نداشتن یک راهنما ومشاور خوب و با تجربه از پیشرفت لازمه باز می مانند و نمی توانند آنگونه که شایستهآنهاست، قدم بردارند و در برداشتن قدمهای خود در مسیر تحصیل دچار تزلزل و سستی شدهو در نتیجه باعث جا ماندن از رقیبان و دوستان خود می شوند.

  خیلی از دانش آموزان ما در تمامی مقاطعتحصیلی فقط و فقط به خاطر نداشتن یک برنامه ریزی منظم درسی، و یا اجراییک برنامه اشتباه بدون در نظر گرفتن وضعیت تحصیلی و شرایط اجتماعی دانش آموز وروحیات و ویژگی های شخصی هر فرد، دچار مشکل شده و با افت تحصیلی مواجهشده در نتیجه شکست می خورند و ذوق و شوق ادامه تحصیل در این دانش آموزان به مرورزمان از بین می رود.

  اهداف و وظایف مشاور تحصیلی

  یک مشاور تحصیلی از طریق مشاوره با دانش اموز به او در کسب مراحلزیر کمک می کند:

  تعیین نمودن هدف مشخص و معین

  ایجاد حس خونسردی و آرامش در دانشآموز

  آموختن این نکته به دانش آموز که بهحرف مردم اهمیت ندهد.

  بالا بردن و ارتقای اعتماد به نفس دردانش آموز

  ایمان آوردن به پیروزی در نتیجه تلاش

  حذف تمام موارد منفی در زندگی دانشآموز

  طراحی یک برنامه جامع و هدفمند درسیبا توجه به وضعیت (تحصیلی، روحی، معنوی و …) دانش آموز

  مشاوره تحصیلی تلفنی

  هر چه جامعه از لحاظ امکانات پیشرفته تر می شود، نیاز انسانها برایاستفاده از امکانات به مراتب روشن تر و قابل مشاهده است. در گذشته دانش آموزان اگردر هر نقطه ای از کشور که بودند، برای رفع سوال های موجود در ذهن خود جهت پیشرفتتحصیلی، باید به نزدیکترین مکان که فردی با اطلاعات یا سطح سواد بالاتر بود،مراجعه می کردند تا مشکل خود را حل می نمودند.

  گاهی اوقات در بعضی از مناطق کشور به خاطر در دسترس نبودن فردیآگاه و آشنا به مسئله مجبور بودند که به راهنمایی و مشاوره افراد غیر متخصص و ناآگاه اکتفا نموده و آینده تحصیلی وحتی شغلی خود را در خطر بیندازند. یا به خاطرپرسیدن فقط یک سوال کوتاه با پاسخی کوتاه، راه درازی را طی نموده و با صرف هزینه یزیادی(هزینه حمل و نقل تا رسیدن به مقصد و مبدأ، هزینه ارائه خدمات مشاوره ای و …)خود را به یک دفتر مشاوره تحصیلی در یک نقطه ی شهر رسانده تا از خدماتمشاوره تحصیلی بهره مند شوند

  نحوه تماس با شماره های دیجیتال 909

  اما امروزه دیگر کمتر کسی حاضر است راهی را با صرف زمان و هزینه تارسیدن به یک دفتر مشاوره تحصیلی طی نماید، و بیشتر دانش آموزان و دانشجویان کشوردر تمام نقاط ایران عزیز بدون صرف زمان و صرف هزینه، فقط با استفاده از یک تلفنثابت می توانند با مشاوره تحصیلی تلفنی از بهترین و متخصص ترین مشاوران در تمامزمینه های تحصیلی سوال خود را پرسیده و رفع ابهام نمایند و با اطمینان از صحت واطمینان از جواب پرسش خود ادامه راه را با یقین طی نمایند. افراد می توانند باتلفن ثابت و بدون شماره گیری پیش شماره (کد) با شماره های909دیجیتال تماس برقرار کنند

   

  مشاوره تحصیلی در دبستان

  در دوره ی ابتدایی آنچه که مورد نیاز دانش آموزان در مشاوره تحصیلی دبستان است، اطلاع یافتن درباره چگونگی پیشرفت و پیدا کردن نقاط ضعف دانش آموزان درزمینه رفتاری، درسی خصوصا در موارد مختلف درسی و به منظور رفع مشکلات دانش آموزاناست. برای اینکه راهنمایی در این دوره به شکل بهتری به دانش آموزان ارائه شود.

  مراحل بعدی امتحان

  پس از اخذ امتحان از دانش آموزان در دروس  مختلف می توان ایننکته را فهمید که هر کدام از دانش آموزان در چه قسمت هایی از دروس قوی، ضعیف و یامتوسط هستند، سپس آن ها را به گروه های مختلفی که وجوه اشتراک دارند تقسیم کرد.برای اخذ تصمیم در پاره ای موارد باید از اولیا دانش آموزان یا مسئولین مدرسه کمکگرفت. مخصوصا در زمینه تشکیل کلاس های تقویتی یا گرفتن معلم خصوصی برای کمک بهدانش آموز در راه شناخت حروف، خواندن، نوشتن و حساب کردن. اما خود دانشآموز نیز باید در این زمینه فعال باشد تا بتواند راهنمایی های ارائه شدهرا در تنظیم برنامه های درسی  و گذراندن اوقات فراغت به کار گرفته و به آنعمل کند.

  مشاوره تحصیلی دوره اول متوسطه

  با ورود دانش آموز به دوره دوم تعلیمات عمومی بر نیازهایش اضافه میشود..یکی ازاین نیازها نیاز به مشاوره تحصیلی تیزهوشان است. در بایان این دوره دانشآموز نیاز به انتخاب رشته دارد که باید با دادن راهنمایی های لازم توسط اولیامدیران معلمان و مشاوران دورنمای انتخاب رشته برای ورود به دوره های بعدی تحصیلیبه وی ارائه شود.

  بنابراین باید در مورد رشته های تحصیلی آموزش دوره دوممتوسطه و ضوابط ورود به هر یک و ارتباط هریک از رشته های تحصیلیدانشگاهی و ارتباط این رشته ها با مشاغل مختلف جامعه اطلاعات جامع ودقیقی به دانش آموزان ارایه شود خود شناسی از نظر شناخت علایق استعدادها و خصوصیاتشخصیتی که بتواند بر اساس ان در دوره های بعدی تصمیم گیری کند، نیز از جملهنیازهای داش آموزان این دوره است.

  بعضی از دانش آموزان دوره های اول متوسطه بنا به دلایلی مایل و یاقادر نیستند که به ادامه تحصیل ببردازند تا وارد دوره دوم متوسطه شوند. این گروهاز دانش آموزان نیازمند کسب اطلاعات شغلی هستند. در این ضمینه مشاور ضمن آشنا کردندانش آموزان با امکانات شخصی و خانوادگی شان برای دیدن دوره های کار آموزی آنهارا راهنمایی می کند.

  .

  راهنمای تحصیلی در دوره دوم متوسطه

  یکی از وظایف و خدمات راهنمایی دوره متوسطه مشاوره تحصیلی است.یکپارچگی دانش آموزان با تجارب تحصیلی، ضرورت راهنمایی را در دوره متوسطه بیش اربیش مطرح می سازد. موفقیت یا شکست تحصیلی دانش آموز سازکاری او با شرایط و موقعیتمدرسه است که آن را به صورت یک واحد اجتماعی در می آورد. هدف عمده خدمات راهنماییدر دوره متوسطه شامل ارائه  اطلاعات لازم درباره ی محیط فیزیکی مدرسه برنامهدرسی متعدد، دروسی که در هرسال ارائه می شود شرایط و ضوابط لازم برای قبول شدن وفارغ التحصیلی از دبیرستان ارزش گذاری برای ادامه تحصیلات فرصتها و شرایط ورود بهدوره های تحصیلی بعد از دبیرستان است.

  مسولیت راهنمایی مشاوره تحصیلی انتخاب رشته  در دوره متوسطه بیشتر به عهده مشاور است. مشاور مسولیت دارد باآگاهی دادن به دانش آموزان در زمینه های شخصی تحصیلی شغلی آنهارا توانمند سازد تا قادر باشند تصمیم های مناسبی بگیرند.

  تحقیقات انجام شده

  ربتو ‘هایبرت’ فرر ‘گیل ‘مانزانو و مالیک برای کسانی که دانشآموزان را در زمینه های شخصی ،تحصیلی -شغلی راهنمایی می کنند ملاکهایی را در نظرگرفته اند که به شش زبان اسبانیایی، انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی، یونانیترجمه شده است.

  برخی از این ملاکها عبارتند از:

  دارا بودن رفتار اخلاقی مناسب و احساس مسئولیت در نقشی که ایفا میکنند.                                                       

   -دانش درباره یاطلاعات به روز در زمینه تحصیلی، آموزشی، مسایل اجتماعی و تمایلات فردی که درخورمشاوره تحصیلی یا شغلی است.

  -توانایی برای اینکه به طور موثری با مراجعان و همکاران خود ارتباطبررقرار کند و از سطح مناسبی از زبان استفاده کند.       

   -بتواند به دانش آموز کمک کند که نگرانی های شخصی ، رشد شغلی ویادگیریهای خودرا مرتفع کند.

  -ازتفاوتهای فردی بین مراجعان آگاه باشد ،به آن احترام بگذارد و بهخصوص به تفاوتهای فرهنگی احترام و به طور موثری بین افراد تعامل برقرار کند.

  -برای طراحی کاربرد و ارزیابی برنامه مشاوره وراهنمایی در هدایتتحصیلی از مهارت های لازم برخوردار باشد.     

   یکی از خدمات مشاوره تحصیلی دانشگاهی آشنا کردن دانش اموزان با توانایی ها و امکانات آنها است، یکیاز امکانات فردی هر دانش آموز هوش فردی اوست. امروز در فرایند تحصیلی -شغلی دانشآموزان از انواع آزمون های هوشی، استعداد، رغبت و شخصیت استفاده می شود.

  نتایج این آزمون ها همراه با سایر اطلاعات بدست آمده درمورد دانش اموزانبه عنوان یکی از ملاکهای هدایت تحصیلی آنان به شمار می رود.در هر یک از مقاطعتحصیلی راهنمایی با اهداف خاصی به دانش آموزان ارائه می شود

  ابعاد هدایت تحصیلی

  وجود مراکز کارآموزی _حرفه ای مربوط به وزارت کار و اموراجتماعی و آموزشگاههای تخصصی وابسته به وزارتخانهها و موسسات خصوصی میتواند خدمات راهنمایی ارزنده ای را به دانش آموزاندوره اول متوسطه ارائه دهد. معرفی این مراکز به دانش آموزان این دوره جز وظایفمشاور مدرسه است. مشاور در دوره متوسطه میتواند خدمات گسترده ای داشته باشد.

  این خدمات شامل اطلاع رسانی به دانش آموزان در مورد بلوغ، کمکبه دانش آموزان برای دستیابی به تصویر واقعی و هویت توفیق، ارزیابی استعداد وتوانی های دانش آموزان، کمک به دانش آموزان برای داشتن روابط مناسب اجتماعی، کمکبه تربیت جنسی دانش آموزان، کمک به دانش آموزان برای یافتن راه حل برای مشکلات تحصیلی، کمک به تربیت اخلاقی دانش آموزان، کمک به حل مشکلات رفتاری دانشآموزان، کمک به دانش آموزان برای رشد خلاقیت ها و کارآفرینی و کمک به دانش آموزان برای مقابله بافشارهای روانی است.

  در پایان این دوره (سال سوم دوره اول یا کلاس نهم) هدایتتحصیلی دانش آموزان انجام می شود تا دانش آموزان برای ورود به سال اولدوره دوم متوسطه با رشته تحصیلی مشخصی آماده شوند.

  پیشنهاد مشاوران درخت دانش

  یک ضرب المثل قدیمی در این باره می گوید: اگر میخواهی شخصی را براییک وعده سیر نمایی به او غذا بده و اگر می خواهی آن شخص را برای همیشه سیر کنی بهاو راه به دست آوردن غذا را یاد بده.

  ما فرزندان ایران برای آبادانی کشور طبق وظیفه انسانی و شرعی خودلازم است که همیشه در آموختن علم حریص بوده و در ترویج آموخته های خود سخی باشیم.

  لازم نیست برای داشتن یک برنامه و شروع آن حتما یک شاگرد ممتازبود. در هر مقطع و هر وضعیت درسی که باشید می توانید جهت مشورت و تهیه یک برنامهجامع و خوب با مشاوران درخت دانش از طریق تلفن 9099072943 بدون نیاز به کدگیری از تلفنثابت منزل تماس گرفته و برنامه جامع پیشرفت تحصیلی خود را از مشاورانمتخصص درخت دانش بخواهید. مشاوران درخت دانش در مسیر تحصیلی استوار ومقتدر همراهتان خواهند بود.

  برای اطلاعات بیشتر در مورد تحصیل رایگان در خارج از کشور با مشاوران درخت دانش در تماس باشید.

  راههای ارتباطی با مشاوران مجرب درخت دانش

  شماره تماس9099072943

  کانال تلگرامhttp://t.me/derakhte-danesh
  اینستاگرامسامانه مشاوره تحصیلی درخت دانش

   


  آخرین ویرایش: شنبه 19 اسفند 1396 11:43 ق.ظ
  ارسال دیدگاه
 • عطاالله شریفی شنبه 19 اسفند 1396 11:29 ق.ظ نظرات ()

  تاریخ و زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان






  شرایط ثبت نام آزمون تیزهوشان 97-98


  در شرایط ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 طبق اعلام قبلی و برنامه ریزی صورت گرفته، درخت دانش به اطلاع تمام داوطلبین آزمون استعدادهای درخشان می رساند از طریق سایت azmoon.meddu.ir در بازه زمانی ذکر شده فقط ورود داوطلبین به سیستم جهت پرداخت هزینه می باشد و هیچگونه تغییراتی اعمال نخواهد شد. هر داوطلبی که موفق به پرداخت هزینه ثبت نام نشود، کارت ورود به جلسه آزمون برای آنها صادر نخواهد شد.


  برای دیدن لیست مدارس تیزهوشان تهران بر روی لینک رنگی کلیک کنید.


  زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان 97-98


  آزمون تیزهوشان 97 معمولا هر سال بعد از تعطیلات عید و از تاریخ 20 فروردین به بعد شروع خواهد شد. ثبت نام آزمون تیزهوشان 97-98 در دو مقطع ششم به هفتم و نهم به دهم انجام میشد اما سال تحصیلی 97-98 فقط در یک مقطع و در پایه نهم به دهم انجام خواهد شد.

  آزمون تیزهوشان در پایه ششم به هفتم برای سال تحصیلی 97-98 حذف خواهد شد و همچنین ثبت نام مدارس تیزهوشان 97 تجمیع شده است.


  زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان نهم ابتدایی 97 


   زمان آزمون تیزهوشان97 - 98 نیمه اول اردیبهشت خواهد بود و به صورت هماهنگ کشوری برگزار ی شود، داوطلبان می توانند از یک هفته قبل از آزمون و با مراجعه به سایت ثبت نام تیزهوشان کارت ورود به جلسه تیزهوشان را دریافت نمایند.


  زمان اعلام نتایج آزمون تیزهوشان 97-98


  زمان اعلام نتایج آزمون تیزهوشان 97 برای پایه نهم به دهم در حدود دو تا سه ماه بعد از برگزاری آزمون تیزهوشان می باشد. دانش آموزان با در دست داشتن اطلاعات ثبت نامی خود می توانند نسبت به دریافت نتایج آزمون تیزهوشان اقدام نمایند. در صورت مواجه با هر گونه مشکل یا سوال در روند ثبت نامی آزمون تیزهوشان خود یا فرزندتان، می توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی درخت دانش تماس بگیرید تا از خدمات مشاوره تلفنی ما بهرمند گردید.

  برای اطلاع از دریافت آخرین اخباز به روز شده در باب شهریه مدارس تیزهوشان و فرم ثبت نام تیزهوشان و نیز بهترین کتاب برای قبولی در تیزهوشان نهم می توانید از طریق شماره  9099072943  تماس حاصل فرمایید و یا بر روی لینک های رنگی کلیک کنید.



  راههای ارتباطی با کارشناسان و مشاوره تحصیلی درخت دانش


  شماره تماس: 9099072943


  کانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh

  اینستاگرام: سامانه مشاوره تحصیلی درخت دانش




  آخرین ویرایش: شنبه 19 اسفند 1396 11:33 ق.ظ
  ارسال دیدگاه
 • عطاالله شریفی شنبه 19 اسفند 1396 11:29 ق.ظ نظرات ()

  تاریخ و زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان






  شرایط ثبت نام آزمون تیزهوشان 97-98


  در شرایط ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 طبق اعلام قبلی و برنامه ریزی صورت گرفته، درخت دانش به اطلاع تمام داوطلبین آزمون استعدادهای درخشان می رساند از طریق سایت azmoon.meddu.ir در بازه زمانی ذکر شده فقط ورود داوطلبین به سیستم جهت پرداخت هزینه می باشد و هیچگونه تغییراتی اعمال نخواهد شد. هر داوطلبی که موفق به پرداخت هزینه ثبت نام نشود، کارت ورود به جلسه آزمون برای آنها صادر نخواهد شد.


  برای دیدن لیست مدارس تیزهوشان تهران بر روی لینک رنگی کلیک کنید.


  زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان 97-98


  آزمون تیزهوشان 97 معمولا هر سال بعد از تعطیلات عید و از تاریخ 20 فروردین به بعد شروع خواهد شد. ثبت نام آزمون تیزهوشان 97-98 در دو مقطع ششم به هفتم و نهم به دهم انجام میشد اما سال تحصیلی 97-98 فقط در یک مقطع و در پایه نهم به دهم انجام خواهد شد.

  آزمون تیزهوشان در پایه ششم به هفتم برای سال تحصیلی 97-98 حذف خواهد شد و همچنین ثبت نام مدارس تیزهوشان 97 تجمیع شده است.


  زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان نهم ابتدایی 97 


   زمان آزمون تیزهوشان97 - 98 نیمه اول اردیبهشت خواهد بود و به صورت هماهنگ کشوری برگزار ی شود، داوطلبان می توانند از یک هفته قبل از آزمون و با مراجعه به سایت ثبت نام تیزهوشان کارت ورود به جلسه تیزهوشان را دریافت نمایند.


  زمان اعلام نتایج آزمون تیزهوشان 97-98


  زمان اعلام نتایج آزمون تیزهوشان 97 برای پایه نهم به دهم در حدود دو تا سه ماه بعد از برگزاری آزمون تیزهوشان می باشد. دانش آموزان با در دست داشتن اطلاعات ثبت نامی خود می توانند نسبت به دریافت نتایج آزمون تیزهوشان اقدام نمایند. در صورت مواجه با هر گونه مشکل یا سوال در روند ثبت نامی آزمون تیزهوشان خود یا فرزندتان، می توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی درخت دانش تماس بگیرید تا از خدمات مشاوره تلفنی ما بهرمند گردید.

  برای اطلاع از دریافت آخرین اخباز به روز شده در باب شهریه مدارس تیزهوشان و فرم ثبت نام تیزهوشان و نیز بهترین کتاب برای قبولی در تیزهوشان نهم می توانید از طریق شماره  9099072943  تماس حاصل فرمایید و یا بر روی لینک های رنگی کلیک کنید.



  راههای ارتباطی با کارشناسان و مشاوره تحصیلی درخت دانش


  شماره تماس: 9099072943


  کانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh

  اینستاگرام: سامانه مشاوره تحصیلی درخت دانش




  آخرین ویرایش: شنبه 19 اسفند 1396 11:33 ق.ظ
  ارسال دیدگاه
تعداد صفحات : 7 1 2 3 4 5 6 7
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic