عطاالله شریفی سه شنبه 26 آذر 1398 12:00 ب.ظ نظرات ()

منابع آزمون لیسانس به پرشكی 99 كدامند؟

قبل از معرفی منابع و بودجه بندی آزمون پزشكی با مدرك كارشناسی یا همان ثبت نام آزمون لیسانس به پزشكی باید حیطه سوالات را مشخض كرد كه هر كدام از سوالات در چه حیطه ای مطرح خواهند شد، بهترین منابع آن حیطه و تعداد سوالات در آن بخش كه در این مقاله به ترتیب به این سوالات پاسخ خواهیم داد اما قبل از پاسخگویی توصیه می شود:

برای اطلاع از زمان ثبت نام آزمون پزشكی با مدرك كارشناسی، بهترین منابع كمك آموزشی جدید، ظرفیت ها و رشته های موجود با رتبه مورد نیاز و ... می توانید با مشاوره تحصیلی رایگان درخت دانش از طریق شماره 9099072943 بدون كد گیری و تلفن ثابت منزل تماس حاصل نمایید.

حیطه منابع آزمون لیسانس به پزشكی 99

سوالات آزمون لیسانس به پزشكی 4 حیطه دارد كه هر كدام شامل بخش های بیشتری خواهد شد كه به آن حیطه ها گفته می شود كه در زیر 4 حیطه را در كه جز منابع آزمون لیسانس به پزشكی 99-1400 می باشد مطرح كرده ایم:

  1. مبانی بیوشیمیایی و بیولوژیكی سیستم های حیاتی كه شامل حیطه های: بیوشیمی، ژنتیك، بافت شناسی عمومی، فیزیولوژی و آناتومی سیستم های بدن، ایمونولوژی پایه، میكروب شناسی می باشد.
  2. شیمیایی و فیزیكی سیستم های حیاتی كه شامل حیطه های: شیمی عمومی، شیمی آلی، فیزیك
  3. مبانی بیولوژیك، روانشناختی و جامعه شناختی رفتار كه شامل حیطه های: جامعه شناسی مقدماتی، روانشناسی مقدماتی
  4. مهارت های استدلال و تفكر نقاد كه شامل حیطه های: علوم انسانی و علوم اجتماعی

تعداد سوالات آزمون لیسانس به پزشكی 99 برای هر كدام از حیطه ها

تعداد سوالات آزمون پزشكی با مدرك كارشناسی 99-1400، 150 سوال می باشد كه به تفكیك می توان بر اساس حیطه هایی كه در بالا توضیح داده ایم تعداد سوالات پیشنهادی هر كدام از منابع آزمون لیسانس به پزشكی 99 را توضیح داد كه به شرح زیر است:

  1. حیطه 1 منابع كه شامل سوالات آزمایشگاهی خواهد شد: 85 سوال
  2. حیطه 2 منابع كخ شاما سوالات شیمیایی و فیزیكی: 15 سوال
  3. حیطه 3 منابع كه شامل سوالات روانشناختی: 25 سوال
  4. حیطه 4 منابع كه شامل استدلال و تفكر: 25 سوال