دفترچه ثبت نام بدونکنکور دانشگاه آزاد بدون کنکور 97-98

دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 97-98 طبق روال سال های گذشته در دو نیمسال تحصیلیمنتشر خواهد شد که شامل شرایط و ضوابط ثبت نام می باشد و داوطلبان با توجه بهشرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 97-98 و با مطالعه کاملدفترچه نسبت به ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور خود اقدام نمایند.

دفترچه بدون کنکور کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد ۹۷

زمان منتشر شدن دفترچهدفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بدون کنکور97-98

دفترچه ثبت نام بدونکنکور آزاد 97-98 در دو نیمسال تحصیلی منتشر می شود.

زمان انتشار دفترچه بدونکنکور آزاد 97-98 نیمسال اول نیمه دوم شهریور ماه 97  و زمان انتشار دفترچه بدون کنکور آزاد 97-98نیمسال دوم نیمه دوم دی  ماه 97  خواهد بود و داوطلبان با مراجعه با سایتدانشگاه آزاد می توانند دفترچه ثبت نام بدون کنکور را دریافت نمایند.

مهلت استفاده از دفترچهدفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بدون کنکور97-98

دفترچه ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور 97-98 تا روز آخر ثبت نام دردسترس متقاضیان می باشد اما آنچه شایان ذکر می باشد اینکه متقاضیان محترم بامطالعه دقیق دفترچه از شرایط و ضوابط ثبت نام اطلاعات کافی را کسب نمایند یاپیشنهاد می ود با مشاوران درخت دانش از طریق تلفن ثابت 9099072943 در ارتباط باشیدجهت راهنمای دفترچه ثبت نام بدون کتکور دانشگاه آزاد 97-98 و اطلاع از لیست رشتههای بدون کنکور آزاد 97 که در نیمسال اول و نیمسال دوم ارائه می شوند.

دانلود دفترچه ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور 97-98

داوطلبان باید توجه داشته باشند که قبل از ثبت نام دفترچه ثبت نامبدون کنکور دانشگاه آزاد را با توجه به مقطعی که قصد ثبت نام دارند و شرایط ثبتنام در مقطع مربوطه را دارند دانلود نمایند و مطالعه نمایند.

جهت دانلود دفترچه ثبت نام دانشگاه آزاد بدونکنکور 97-98 در مقطع مربوطه بر روی لینک رنگی زیر کلیک نمایید(به زودی فعال خواهدشد):


دانلود دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاهآزاد کاردانی ناپیوسته

دانلود دفترچه ثبت نام بدون کنکوردانشگاه آزاد کاردانی پیوسته

دانلود دفترچه ثبت نام بدون کنکوردانشگاه آزاد کارشناسی ناپیوسته

دانلود دفترچه ثبت نام بدون کنکوردانشگاه آزاد کارشناسی پیوسته

سایت دانلود دفترچه ثبت نام دانشگاه آزاد بدونکنکور 97-98

تنها سایت رسمی دانلود دفترچه ثبت نام بدونکنکور دانشگاه آزاد 97-98 سایت دانشگاه آزاد اسلامی یا سایت آزمون به نشانی azmoon.org می باشد.

تذکر: قبل از خرید کارتاعتباری ثبت نام بدون کنکور آزاد 97-98 توجه داشته باشید که شرایط ثبت نام در کداممقطع تحصیلی را دارید و دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد را در مقطع موردنظر دانلود نمایید.

دفترچه راهنمای ثبت نامدانشگاه آزاد چگونه است؟

دفترچه راهنمای ثبت نامدانشگاه آزاد بدون کنکور شامل بخش های زیر می باشد:

  • مقدمه و تعریف اصطلاحات
  • تشریح شرایط عمومی ثبت نام در مقطعتحصیلی(کاردانی و کارشناسی)
  • تشریح شرایط اختصاصی ثبت نام در مقطعتحصیلی(کاردانی و کارشناسی)
  • ضوابط پذیرش دانشجو و میزان تاثیر سوابق تحصیلیدر بدون کنکور دانشگاه آزاد 97-98
  • تشریح مقررات وظیفه عمومی متقاضیان مرد بدونکنکور دانشگاه آزاد 97-98
  • شهریه، هزینه خدمات آموزشی، حق بیمه دانشجوییبدون کنکور دانشگاه آزاد 97-98
  • ضوابط و مقررات صندوق رفاه ،سهیلات اعطایی وبیمه دانشجویی بدون کنکور دانشگاه آزاد 97-98
  • نحوه ، شرایط و هزینه ثبت نام بدون کنکوردانشگاه آزاد 97-98
  • شرایط و ضوابط ثبت نام اتباع غیر ایرانی مقیمکشور در ثبت نام دانشگاه آاد بدون کنکور 97-98
  • رشته ها، شهره و واحدهای پذیرش بدونکنکور(براساس سوابق تحصیلی) دانشگاه آزاد

 مشاوره دریافت دفترچه ثبتنام و انتخاب رشته دانشگاه آزاد بدون کنکور درخت دانش

برای اطلاعات بیشتر در موردبدون کنکور دانشگاه آزاد و  رشته های بدون کنکور 97، نحوه ثبت نام و شرایط بدون آزمون دانشگاه آزاد97-98 و دریافت دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 97-98  می توانید با شماره 9099072943 بدون کدگیری ازطریقتلفن ثابت با مشاوران مجرب وبا تجربه درخت دانش تماس گرفته وآینده تحصیلی وشغلی خودرا باراهنمایی های مشاوران درخت دانش هموار سازید.