عطاالله شریفی چهارشنبه 21 آذر 1397 07:43 ب.ظ نظرات ()


دفترچهراهنمای ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد

در این مقاله سعی بر این داریم که بهسوالات داوطلبانی که در رابطه با دفترچه راهنمای ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بامشاوره تحصیلی درخت دانش تماس گرفته اند پاسخ دهیم . برخلاف تصور اشتباه عمومداوطلبان که امسال دفترچه راهنمای ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد منتشر نمی شودبلکه اتفاقا این دفترچه راهنمای ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد برای نیمسال دوم 97-98 نیز منتشر خواهد شد

داوطلبان می بایست برای دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام بدونکنکور دانشگاه آزاد از طریق سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد بدون کنکور اقدام نمایند.

آیا برایثبت نام بدون کنکور آزاد نیمسال دوم بهمن 97 دفترچه داریم ؟

بله دفترچه راهنمای ثبت نام بدونکنکور دانشگاه آزاد برای نیمسال دوم بهمن 97 منتشر خواهد شد.

دفترچه راهنمای ثبتنام بدون کنکور دانشگاه آزاد شامل رشته های بدون کنکور آزاد نیمسال دوم 97-98 خواهد بود، داوطلبان می توانند فقط 20 الویت را برای ثبت نام بدون کنکور آزاد نیمسال دومبهمن 97 بر اساس میزان علایقشان انتخاب رشته نمایند . داوطلبان ابتدا می بایسترشته محل ها را بر اساس میزان علاقه خود الویت بندی بنمایند . متقاضیان همچنین میبایست سعی نمایند تا جایی که امکان دارد 20 انتخاب منطقی داشته باشند.

تعداددفترچه های بدون آزمون دانشگاه آزاد نیمسال دوم

دفترچه راهنمای ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد برای 4 مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته و کاردانی پیوسته وکاردانی ناپیوسته منتشر خواهد شد . داوطلبان برای دانلود دفترچه راهنمای ثبت نامبدون کنکور دانشگاه آزاد نیمسال دوم در مقاطع کاردانی و کارشناسی می بایست از طریقسایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اقدام نمایند .

زمانمنتشر شدن دفترچه بدون کنکور آزاد

آغاز زمان منتشر شدن دفترچه بدونکنکور آزاد برای نیمسال دوم در اواخر آذرماه خواهد بود .که لازم به ذکر است کلیه افراد قبلش می توانند سایت مرکز سنجش و پذیرشدانشگاه آزاد را برای اطلاع از شروع زمان منتشر شدن دفترچه بدون کنکور آزاد چککنند. ونیز آغاز زمان منتشر شدن دفترچه بدون کنکور آزاد برای نیمسال اول  در نیمه دوم مرداد ماه خواهد بود.

کنکور بی کنکور 97

نحوهدانلود دفترچه بدون کنکور دانشگاه آزاد 97 – 98

داوطلبان ثبت نام بدون کنکور دانشگاهآزاد برای اطلاع از نحوه دانلود دفترچه بدون کنکور دانشگاه آزاد 97 – 98 می توانندبه صورت اینترنتی از طریق سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد نسبت به دانلوددفترچه بدون کنکور دانشگاه آزاد 97 – 98 و خرید کارت اعتباری ثبت نام اقدام نمایند.

متقاضیان می بایست تا زمان اعلام نتایج رمز و شناسه کارت را نزد خود نگه داشتهباشند تا درصورت لزوم بتوانند اقدامات لازم را بعمل آورند، داوطلبین می توانند دررشته ای که مورد علاقه اشان می باشد در مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته  بدون کنکور ثبت نام نمایند .

دفترچهبدون کنکور دانشگاه آزاد شامل چه رشته هایی می باشد ؟

95 % رشته ها را در دفترچه راهنمایثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بهمن ماه 97-98 ارائه کرده است و ما می توانیم رشته دلخواه خودرا بدون کنکور و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی و ظرفیت دانشگاه آزاد بدون آزمون انتخابنمائیم . رشته هایی که داوطلبان می توانند ثبت نام نمایند عبارتند از :

رشته های زبان و ادبیات فارسیو ادبیات داستانی و زبان و ادبیات عربی و زبان و ادبیات انگلیسی و آموزش زبانانگلیسی و زبان شناسی و فقه و مبانی حقوق اسلامی و مردم شناسی و روزنامه نگاری وروابط عمومی و علوم سیاسی و تاریخ و مدیریت بازرگانی و علوم ورزشی و ......میباشند.

دانلوددفترچه بدون آزمون دانشگاه آزاد 97

دانشگاه آزادمی توان به راحتی برای دانلود دفترچه بدون آزمون دانشگاه آزاد 97 اقدام نموده و ورود به سایت آزمون به نشانی azmoon.org مراجعه نمایید.

کافیست داوطلبانبرای دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد در موعد مقرر سایتمرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد را چک نمایند.

 azmoon.org دانشگاه آزاد