تفاوت سجا با سناد در چیست؟

سامانه سجا جهت یکپارچه سازی فعالیت های مدارس شاهد و ایثارگران است اما سامانه سناد ساملنه جامع جمع آوری اطلاعات دانش آموزان وزارت آموزش و پرورش می باشد به نشانی snd.medu.ir که اکنون اطلاعات تمامی دانش آموزان در این سامانه ثبت شده است.

ورود به سامانه سجا 98

معرفی سجا

سامانه جامع آموزش که بهاختصار سجا نامیده می شود در بهار 1394 راه اندازی شد به منظور یکپارچه سازی کلیهفعالیت های مدارس شاهد و ایثارگران که با نشانی اینترنتی saja.medu.ir دردسترس دانش آموزان و والدین محترم می باشد.

تمامی فعالیت های مدارسشاهد و ایثارگران از جمله ثبت نام، برگزاری کلاس های جبرانی و کنکور، نطارت، گزارشگیری و دیگر اقدامات از طریق این سامانه صورت خواهد پذیرفت.

از جمله سیستم های دیگر که به سامانه شاهد متصلهستند جهت ارائه خدمات به ایثارگران و همچنین جهت یکپارپگی و صحت اطلاعات شامل:سیستم واحد سازمانی آموزش و پرورش، سناد(سامانه ثبت نام الکترونیک دانش آموزان)،بکفا(سامانه سامان دهی نیروی انسانی)، سیستم پرسنلی و سامانه بنیاد شهید.

آدرس سایت سجا

تنها سایت ورود به سایت سجا شاهد مدارس شاهد ازطریق سایت اینترنتی saja.medu.ir میباشد.تمامی سایت های متصل به این سامانه از طریق همین سایت در دسترس می باشند.

نحوه ورود به سجا

برای راهنمای نحوه ورود به سامانه سجا در دست داشتن کدملی وشماره شناسنامه  می توانید وارد لینک کاربریخود شوید و باخرید کارت اعتباری ثبت نام به مبلغ 22  هزار تومان اقدام به ثبت نام مدارس شاهد درسامانه سجا نمایند.

پیش ثبت نام مدارس شاهد خود را به مشاوران درختداش بسپارید از طریق تلفن ثابت و بدون پیش شماره 9099072943

شرایط ثبت نام مدارس شاهد در سامانه سجا

ثبت نام مدارس شاهد شاملشرایط عمومی و شرایط خصوصی است.

شرایط عمومی ثبت نام مدارسشاهد 98

تمامی دانش آموزانی که قصدثبت نام در مدارس شاهد را دارند می بایست از لحاظ پوشش مطابق احکام اسلامی و آیین نامهمدارس شاهد باشند. برای داوطلبان دختر پوشش چادر الزامی می باشد.

کلیه دانش آموزانی که قصدثبت نام در مدارس شاهد را دارند باید دارای صلاحیت های لازم در زمینه اخلاق و رفتارمطابق آیین نامه مدارس شاهد باشند. که آیین نامه در سامانه سجا موجود می باشد.

اقامت دانش آموز در محدودهمدارس شاهداست. که در سامانه سجا محدوده ها مشخص است.

شرایط اختصاصی ثبت نام مدارسشاهد

دانش آموزان شاهد و آزادگانو جانبازان بالای50 درصد می بایست در زمان تعین شده نسبت به ثبت نام مدارس شاهد در سایت سجا اقدامنمایند و پس از آن در زمان تعین شده به مدرسه محل پذیرفته شده مراجعه نموده و ثبت نامنهایی خود را تکمیل نمایند.

در صورتی که دانش آموز شاهددارای موارد انضباطی باشد و از قوانین موجود در آیین نامه پیروی نکند. مدیران مدارسمی توانند موضوع را به صورت کتبی به واحد مشاوره مدارس شاهد ارسال نمایند تا در موردآن تصمیم مناسب گرفته شود.

دانش آموزان شاهد پس از ورودبه مدارس شاهد می بایست حد نصاب نمره علمی لازم را در دروس خود کسب نموده تا بتواننددر مدارس شاهد ماندگار شده و ادامه تحصیل نمایند. در صورتی که دانش آموزی نتواند نمرهعلمی مطلوب را کسب نماید مدیر مدرسه موظف به شناسایی نقاط ضعف دانش ـآموز و تلاش برایرفع آن از طریق برگزاری کلاس های جبرانی می باشد.

شرایط ثبت نام دانش آموزانغیر شاهد

آیا فقط فرزندان و یا بستگانشهدا و ایثارگران می توانند در مدارس شاهد ثبت نام نمایند؟

خیر, کلیه دانش آموزان میتوانند در مدارس شاهد 98 ثبت نام نمایند. با توجه به خط مشی اصلی مدارس شاهد ظرفیتاصلی با جامعه ایثارگران است و دانش آموز غیر شاهد باشرایط زیر می توانند موردپذیرش قرار گیرند:

شرایط ثبت نام دانشآموزان  غیر شاهد پایه دوم تا ششم:کسب نمراتخیلی خوب در تمام درس های خرداد ماه

شرایط ثبت نام  دانش آموزان پایه هفتم: باید داوطلب در امتحاناتنوبت دوم پایه ششم ابتدایی سال تحصیلی گذشته در تمامی دروس خیلی خوب یا حداکثر یک درسخوب در بقیه خیلی خوب کسب کرده باشد. البته فرزندان جانبازان25 الی 49 درصد حداکثر2 مورد درسی خوب و سایرین خیلی خوب کسب نموده باشند.

شرایط ثبت نام دانش آموزانپایه دهم: باید در خرداد سال تحصیلی قبلی در دروس اختصاصی حداقل نمره سالانه 16 راکسب کرده و اگر قصد ادامه تحصیل در مدارس شاهدرا داشته باشد باید در سال قبل حداقلنمره اختصاصی 13 و نمره پایانی 14 ر کسب کرده باشد.

شانس قبولی در مدارس شاهد

اولویت پذیرش برای دانشآموزان متقاضی مدارس شاهد به ترتیب زیر می باشد:

1.     فرزند جانباز تا 25 درصد، خواهر و برادر شهیدو جانباز 70 درصدو بالاتر

2.     خواهر زاده یا برادرزاده شهید و جانباز بالای 70 درصد

3.     فرزندان جانباز با حداقل 20 درصد از کارافتادگی

4.     فرزندان و جانبازان 25 تا 49 درصد متوفی

5.     نوه شهید و نوه جانباز 70 درصد و بالاتر

6.     نوه آزاده و جانباز 50 تا 69 درصد

7.     فرزند جهادگر و رزمنده بسیجی

8.     فرزند رزمنده نظامی یا وظیفه

9.     فرزند جانباز 25 تا 49 درصد

10.  فرزند همسر شهید

11.  دانش آموز جانباز

جهت اطلاع از شرایط ثبت نام در سامانه  مدارس شاهد سجا، شانس قبولی در مدارس شاهد 98 وآدرس مدارس راهنمایی شاهد تهران خود با مشاوران درخت دانش در ارتباط باشید از طریق تلفن ثابتوبدون پیش شماره 9099072943

هزینه مدارس شاهد چقدر است؟

هزینه مدارس شاهد 98 با توجهبه شرایط تحت پوشش قرار گرفتن متفاوت خواهد بود یعنی با توجه به اینکه سه گروه درمدارس شاهد تحت پوشش هستند شامل:

·        جانبازان بالای 25 درصد و آزادگان

·        ایثارگران و رزمنگان

·        دانش آموزان با رتبه های علمی و فرهنگی

 

سقف شهریه مدارس ابتدایی۶۵۰ هزار تومان، برای متوسطه اول ۷۵۰ هزار تومان و برای متوسطه دوم ۸۰۰ هزار تومان برای سایر دانش آموزان نیز با توجه به کفو سقف شهریه هزینه ثبت نام آنها اعلام خواهد شد.

هزینه خرید کارت سامانه شاهد مدارس سجا

هزینه خرید کارت اعتباری ثبت نام مدارس شاهد 98مبلغ 22000 توامن می باشد که از طریق درگاه بانکی در سامانه سجا قابل پرداخت میباشد و داشتن رمز دوم کارت بانکی و cvv2  جهت خرید باید فعال باشد.

مشاوره مدارس شاهد درخت دانش

مشاوران درخت دانش با چندین سال سابقه در ثبتنام مدارس شاهد، آدرس مدارس ابتدایی شاهد تهران ، اعلام نتایج مدارس شاهد 98 ، ،معرفی نزدیک ترین مدارس شاهد به محل سکونت وانجام کلیه مراحل ثبت نام مدارس شاهد در سامانه سجا همراه دانش آموزان و والدینمحترم می باشد.

راه های ارتباط با مشاوران درخت دانش

تماس:9099072943