عطاالله شریفی دوشنبه 30 مهر 1397 11:36 ق.ظ نظرات ()

راهنمای انتخاب رشتهتکمیل دانشگاه آزاد 97

پس از اعلام نتایج انتخاب رشته دانشگاه آزادمرحله تکمیل ظرفیت شانس دوباره ای برای متقاضیان رشته های با آزمون دانشگاه آزادهست تا با ثبت نام در در مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 شانس خود را بار دیگردر رشته/محل هایی که ظرفیت آنها تکمیل نشده است امتحان کنند.

قصد داریم با راهنمای انتخاب رشته تکمیل طرفیتدانشگاه آزاد 97 ابهاماتی که در ذهنتان دارید یرطرف کنیم پس باما همراه باشید.

انتخاب رشته تکمیلظرفیت از چه سایتی صورت می گیرد؟

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 هر ساله در دو نوبتمهرماه و بهمن ماه صورت می گیرد. تکیل ظرفیت نیمسال اول دانشگاه آزاد 97 نیمه دوم مهر ماه 97 می باشدو همچنین تکمیل ظرفیت نیمسال دوم آزاد در اواخر آذر ماه 97 می باشد.

داوطلبانی که تمایل به شنتخاب رشته مرحله تکمیل طرفیت دانشگاه آزاد97 دارند می توانند از طریق سایت دانشگاه به نشانی azmoon.org  دانشگاه آزاد مراجعه نمایند و اقدام بهخرید کارت اعتباری ثبت نام و انتخاب رشته نمایند.

رشته های تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 کدام اند؟

دانشگاه آزاد 95 درصد از رشته های غیرپزشکی و غیر پیراپزشکی را از طریق بدون کنکور ارائه داده است یعنس اگر شما متقاضیرشته های غیرپزشکی و غیر پیراپزشکی هستید می توانید بدون کنکور اقدام به انتخابرشته نمایید و منتظر تکمیل طرفیت نباشید.

متقاضیان رشته های پزشکی و پیراپزشکی(تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد پزشکی 97 ) اطلاع دارند که پذیرش این رشته در داخل ایرانفقط از طریق کنکور سراسری می باشد و از آنجا که داوطلبان هم در انتخاب رشته سراسریو هم انتخاب رشته دانشگاه آزاد پذیرفته شده اند بالطبع دانشگاه سراسری را انتخابمی کنن لذا مرحله نکمیل ظرفیت فرصت مناسبی برای داوطلبان می باشد جهت پذیرفته شدندر دانشگاه می باشد.

برای اطلاع از لیست رشته های تکمیلظرفیت دانشگاه آزاد نیمسال دوم 97، زمان دقیق تکمیل طرفیت دانشگاه آزاد 97نیمسال دوم و جواب سوالات خود در مورد تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 میتوانید از طریق تلگرام و یا تماس با شماره 9099072943 از طریق تلفن ثابت و بدون پیش شمارهبا مشاوران ما در ارتباط باشید.

تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97


تعداد رشته هایی که در تکمیل ظرفیت دانشگاهآزاد نیمسال دوم 97 می توان انتخاب کرد؟

هر داوطلب برای تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 اززیرگروه آزمایشی که برای آن کنکور داده است می تواند حداکثر 20 رشته/محل انتخاب نماید.یعنی کسانی که کنکور ریاضی شرکت کرده اند تنها می توانند از زیر گروه ریاضی انتخابخود را انجام دهند و داوطلبان گروه های آموزشی دیگر نیز همینطور.

 بسته به ظرفیت دانشگاه در رشته های ارائه شده و تعداد متقاضیان هررشته  لازم است هر داوطلب انتخاب های خود رابا نهایت دقت و استفاده از تجربیات  مشاورانآگاه در خصوص رتبه، تراز و معدل لازم برای هر رشته  انتخاب نماید تا فرصت دوباره و شانس قبولی در تکمیلظرفیت دانشگاه آزاد خود را از دست ندهد.

قوانین تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 چیست؟

1- اگر شما در اعلام نتایج نهایی شهریور ماه 97 دریک دانشگاه غیر آزاد ( انتخاب رشته از سایت sanjesh.org) و یک دانشگاه آزاد (انتخاب رشته از سایت   (Azmoom.org قبول شده اید نیزمی توانید در نحوه تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد نیمسال دوم بهمن 97  شرکت کنید فقط به این نکته توجه داشته باشید که اگرشما در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد مهر و بهمن ثبت نام کنید و بعد از اعلامنتایج نهایی مشخص شود که در یک دانشگاه قبول شده اید دیگر انتخابی که در شهریور ماهدر هر دانشگاه آزاد قبول شده بودید لغو می شود و شما در دانشگاهی حق ثبت نام داریدکه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد قبول شده اید. اما قبولی شما در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ارتباطی به قبولیشما در دانشگاه غیر آزاد ( مثل سراسری یا غیرانتفاعی یا پیام نور ) ندارد و شما حتیاگر در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد قبول شوید باز هم قبولی های شهریور شما در دانشگاهسراسری به قوت خود باقی است.

نکته:توجه کنید که داوطلبانی که ازتکمیل ظرفیتمهر از طریق آزمون سراسری در یک واحد دانشگاه آزاد قبول شده اند و ثبت نام کرده اندحق ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت بهمن 97 را ندارند .

2- ترتیب انتخاب ها در انتخاب رشته تکمیل ظرفیتدانشگاه آزاد تنها باید بر اساس اولویت علاقه هر دانش آموز باشد و نه ترس از شانس قبولی!!!یعنی نباید تصور شما چنین باشد که شانس قبولی شما در انتخاب اول بالاتر است و اگر انتخاباولتان رشته محلی باشد که ترازش از ترازی که شما شانس قبولی در آن را دارید بالاترباشد با انتخاب این رشته محل شما به کل شانس قبولی تان در انتخاب های پایین تر را نیزاز دست خواهید داد.

در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 از بینانتخاب هایی که وجود دارند باید آنهایی انتخاب شوند که نسبت به تزازخوشبینانه محسوبمی شوند . سپس باید در فرم انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد چند انتخابمنطقی و در نهایت چند انتخاب بدبینانه وجود داشته باشند. برای راهنمای تکمیل ظرفیتدانشگاه آزاد 97 با مشاوران ما در تماس باشید.

برای اطلاع از پر بازدیدترین مقالات درخت دانش بر روی لینک زیر کلیک نماید:

ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور نیمسال دوم 97

9099072943(از طریث تلفن ثابت وبدون پیش شماره)