عطاالله شریفی شنبه 19 اسفند 1396 11:39 ق.ظ نظرات ()مشاوره تحصیلی چیست؟

همان طور که در پست های قبلی از جمله ؛مشاوره انتخاب رشته؛ خدمات مشاوره تحصیلی توضیح دادیم هدف از مشاورهتحصیلی پند و اندرز گرفتن و نیز تحمیل یک راه حل به دانش آموز نیست، و درنهایت می توان گفت مشاوره تحصیلی نه تنها تعیین تکلیف نمودن برای دانش آموز نیستبلکه یک نوع هنر یادگیری است به گونه ای که یک مشاور متخصص وخوب، با داشتن مهارت و صلاحیت علمی و حرفه ای تلاش می نماید تا با توجه به وضعیت وعلاقه دانش آموز، نیاز او را بر آورده و با تلاش برای خودشناسی مراجع و کسب بهترینراه و روش او را به نتیجه دلخواه خود برساند.

ضرورت استفاده از مشاوره تحصیلی

بسیاری از دانش آموزان سخت کوش و فعال سرزمین عزیزمان ایران، باوجود علاقه به علم آموزی و پیشرفت تحصیلی، متأسفانه به دلیل نداشتن یک راهنما ومشاور خوب و با تجربه از پیشرفت لازمه باز می مانند و نمی توانند آنگونه که شایستهآنهاست، قدم بردارند و در برداشتن قدمهای خود در مسیر تحصیل دچار تزلزل و سستی شدهو در نتیجه باعث جا ماندن از رقیبان و دوستان خود می شوند.

خیلی از دانش آموزان ما در تمامی مقاطعتحصیلی فقط و فقط به خاطر نداشتن یک برنامه ریزی منظم درسی، و یا اجراییک برنامه اشتباه بدون در نظر گرفتن وضعیت تحصیلی و شرایط اجتماعی دانش آموز وروحیات و ویژگی های شخصی هر فرد، دچار مشکل شده و با افت تحصیلی مواجهشده در نتیجه شکست می خورند و ذوق و شوق ادامه تحصیل در این دانش آموزان به مرورزمان از بین می رود.

اهداف و وظایف مشاور تحصیلی

یک مشاور تحصیلی از طریق مشاوره با دانش اموز به او در کسب مراحلزیر کمک می کند:

تعیین نمودن هدف مشخص و معین

ایجاد حس خونسردی و آرامش در دانشآموز

آموختن این نکته به دانش آموز که بهحرف مردم اهمیت ندهد.

بالا بردن و ارتقای اعتماد به نفس دردانش آموز

ایمان آوردن به پیروزی در نتیجه تلاش

حذف تمام موارد منفی در زندگی دانشآموز

طراحی یک برنامه جامع و هدفمند درسیبا توجه به وضعیت (تحصیلی، روحی، معنوی و …) دانش آموز

مشاوره تحصیلی تلفنی

هر چه جامعه از لحاظ امکانات پیشرفته تر می شود، نیاز انسانها برایاستفاده از امکانات به مراتب روشن تر و قابل مشاهده است. در گذشته دانش آموزان اگردر هر نقطه ای از کشور که بودند، برای رفع سوال های موجود در ذهن خود جهت پیشرفتتحصیلی، باید به نزدیکترین مکان که فردی با اطلاعات یا سطح سواد بالاتر بود،مراجعه می کردند تا مشکل خود را حل می نمودند.

گاهی اوقات در بعضی از مناطق کشور به خاطر در دسترس نبودن فردیآگاه و آشنا به مسئله مجبور بودند که به راهنمایی و مشاوره افراد غیر متخصص و ناآگاه اکتفا نموده و آینده تحصیلی وحتی شغلی خود را در خطر بیندازند. یا به خاطرپرسیدن فقط یک سوال کوتاه با پاسخی کوتاه، راه درازی را طی نموده و با صرف هزینه یزیادی(هزینه حمل و نقل تا رسیدن به مقصد و مبدأ، هزینه ارائه خدمات مشاوره ای و …)خود را به یک دفتر مشاوره تحصیلی در یک نقطه ی شهر رسانده تا از خدماتمشاوره تحصیلی بهره مند شوند

نحوه تماس با شماره های دیجیتال 909

اما امروزه دیگر کمتر کسی حاضر است راهی را با صرف زمان و هزینه تارسیدن به یک دفتر مشاوره تحصیلی طی نماید، و بیشتر دانش آموزان و دانشجویان کشوردر تمام نقاط ایران عزیز بدون صرف زمان و صرف هزینه، فقط با استفاده از یک تلفنثابت می توانند با مشاوره تحصیلی تلفنی از بهترین و متخصص ترین مشاوران در تمامزمینه های تحصیلی سوال خود را پرسیده و رفع ابهام نمایند و با اطمینان از صحت واطمینان از جواب پرسش خود ادامه راه را با یقین طی نمایند. افراد می توانند باتلفن ثابت و بدون شماره گیری پیش شماره (کد) با شماره های909دیجیتال تماس برقرار کنند

 

مشاوره تحصیلی در دبستان

در دوره ی ابتدایی آنچه که مورد نیاز دانش آموزان در مشاوره تحصیلی دبستان است، اطلاع یافتن درباره چگونگی پیشرفت و پیدا کردن نقاط ضعف دانش آموزان درزمینه رفتاری، درسی خصوصا در موارد مختلف درسی و به منظور رفع مشکلات دانش آموزاناست. برای اینکه راهنمایی در این دوره به شکل بهتری به دانش آموزان ارائه شود.

مراحل بعدی امتحان

پس از اخذ امتحان از دانش آموزان در دروس  مختلف می توان ایننکته را فهمید که هر کدام از دانش آموزان در چه قسمت هایی از دروس قوی، ضعیف و یامتوسط هستند، سپس آن ها را به گروه های مختلفی که وجوه اشتراک دارند تقسیم کرد.برای اخذ تصمیم در پاره ای موارد باید از اولیا دانش آموزان یا مسئولین مدرسه کمکگرفت. مخصوصا در زمینه تشکیل کلاس های تقویتی یا گرفتن معلم خصوصی برای کمک بهدانش آموز در راه شناخت حروف، خواندن، نوشتن و حساب کردن. اما خود دانشآموز نیز باید در این زمینه فعال باشد تا بتواند راهنمایی های ارائه شدهرا در تنظیم برنامه های درسی  و گذراندن اوقات فراغت به کار گرفته و به آنعمل کند.

مشاوره تحصیلی دوره اول متوسطه

با ورود دانش آموز به دوره دوم تعلیمات عمومی بر نیازهایش اضافه میشود..یکی ازاین نیازها نیاز به مشاوره تحصیلی تیزهوشان است. در بایان این دوره دانشآموز نیاز به انتخاب رشته دارد که باید با دادن راهنمایی های لازم توسط اولیامدیران معلمان و مشاوران دورنمای انتخاب رشته برای ورود به دوره های بعدی تحصیلیبه وی ارائه شود.

بنابراین باید در مورد رشته های تحصیلی آموزش دوره دوممتوسطه و ضوابط ورود به هر یک و ارتباط هریک از رشته های تحصیلیدانشگاهی و ارتباط این رشته ها با مشاغل مختلف جامعه اطلاعات جامع ودقیقی به دانش آموزان ارایه شود خود شناسی از نظر شناخت علایق استعدادها و خصوصیاتشخصیتی که بتواند بر اساس ان در دوره های بعدی تصمیم گیری کند، نیز از جملهنیازهای داش آموزان این دوره است.

بعضی از دانش آموزان دوره های اول متوسطه بنا به دلایلی مایل و یاقادر نیستند که به ادامه تحصیل ببردازند تا وارد دوره دوم متوسطه شوند. این گروهاز دانش آموزان نیازمند کسب اطلاعات شغلی هستند. در این ضمینه مشاور ضمن آشنا کردندانش آموزان با امکانات شخصی و خانوادگی شان برای دیدن دوره های کار آموزی آنهارا راهنمایی می کند.

.

راهنمای تحصیلی در دوره دوم متوسطه

یکی از وظایف و خدمات راهنمایی دوره متوسطه مشاوره تحصیلی است.یکپارچگی دانش آموزان با تجارب تحصیلی، ضرورت راهنمایی را در دوره متوسطه بیش اربیش مطرح می سازد. موفقیت یا شکست تحصیلی دانش آموز سازکاری او با شرایط و موقعیتمدرسه است که آن را به صورت یک واحد اجتماعی در می آورد. هدف عمده خدمات راهنماییدر دوره متوسطه شامل ارائه  اطلاعات لازم درباره ی محیط فیزیکی مدرسه برنامهدرسی متعدد، دروسی که در هرسال ارائه می شود شرایط و ضوابط لازم برای قبول شدن وفارغ التحصیلی از دبیرستان ارزش گذاری برای ادامه تحصیلات فرصتها و شرایط ورود بهدوره های تحصیلی بعد از دبیرستان است.

مسولیت راهنمایی مشاوره تحصیلی انتخاب رشته  در دوره متوسطه بیشتر به عهده مشاور است. مشاور مسولیت دارد باآگاهی دادن به دانش آموزان در زمینه های شخصی تحصیلی شغلی آنهارا توانمند سازد تا قادر باشند تصمیم های مناسبی بگیرند.

تحقیقات انجام شده

ربتو ‘هایبرت’ فرر ‘گیل ‘مانزانو و مالیک برای کسانی که دانشآموزان را در زمینه های شخصی ،تحصیلی -شغلی راهنمایی می کنند ملاکهایی را در نظرگرفته اند که به شش زبان اسبانیایی، انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی، یونانیترجمه شده است.

برخی از این ملاکها عبارتند از:

دارا بودن رفتار اخلاقی مناسب و احساس مسئولیت در نقشی که ایفا میکنند.                                                       

 -دانش درباره یاطلاعات به روز در زمینه تحصیلی، آموزشی، مسایل اجتماعی و تمایلات فردی که درخورمشاوره تحصیلی یا شغلی است.

-توانایی برای اینکه به طور موثری با مراجعان و همکاران خود ارتباطبررقرار کند و از سطح مناسبی از زبان استفاده کند.       

 -بتواند به دانش آموز کمک کند که نگرانی های شخصی ، رشد شغلی ویادگیریهای خودرا مرتفع کند.

-ازتفاوتهای فردی بین مراجعان آگاه باشد ،به آن احترام بگذارد و بهخصوص به تفاوتهای فرهنگی احترام و به طور موثری بین افراد تعامل برقرار کند.

-برای طراحی کاربرد و ارزیابی برنامه مشاوره وراهنمایی در هدایتتحصیلی از مهارت های لازم برخوردار باشد.     

 یکی از خدمات مشاوره تحصیلی دانشگاهی آشنا کردن دانش اموزان با توانایی ها و امکانات آنها است، یکیاز امکانات فردی هر دانش آموز هوش فردی اوست. امروز در فرایند تحصیلی -شغلی دانشآموزان از انواع آزمون های هوشی، استعداد، رغبت و شخصیت استفاده می شود.

نتایج این آزمون ها همراه با سایر اطلاعات بدست آمده درمورد دانش اموزانبه عنوان یکی از ملاکهای هدایت تحصیلی آنان به شمار می رود.در هر یک از مقاطعتحصیلی راهنمایی با اهداف خاصی به دانش آموزان ارائه می شود

ابعاد هدایت تحصیلی

وجود مراکز کارآموزی _حرفه ای مربوط به وزارت کار و اموراجتماعی و آموزشگاههای تخصصی وابسته به وزارتخانهها و موسسات خصوصی میتواند خدمات راهنمایی ارزنده ای را به دانش آموزاندوره اول متوسطه ارائه دهد. معرفی این مراکز به دانش آموزان این دوره جز وظایفمشاور مدرسه است. مشاور در دوره متوسطه میتواند خدمات گسترده ای داشته باشد.

این خدمات شامل اطلاع رسانی به دانش آموزان در مورد بلوغ، کمکبه دانش آموزان برای دستیابی به تصویر واقعی و هویت توفیق، ارزیابی استعداد وتوانی های دانش آموزان، کمک به دانش آموزان برای داشتن روابط مناسب اجتماعی، کمکبه تربیت جنسی دانش آموزان، کمک به دانش آموزان برای یافتن راه حل برای مشکلات تحصیلی، کمک به تربیت اخلاقی دانش آموزان، کمک به حل مشکلات رفتاری دانشآموزان، کمک به دانش آموزان برای رشد خلاقیت ها و کارآفرینی و کمک به دانش آموزان برای مقابله بافشارهای روانی است.

در پایان این دوره (سال سوم دوره اول یا کلاس نهم) هدایتتحصیلی دانش آموزان انجام می شود تا دانش آموزان برای ورود به سال اولدوره دوم متوسطه با رشته تحصیلی مشخصی آماده شوند.

پیشنهاد مشاوران درخت دانش

یک ضرب المثل قدیمی در این باره می گوید: اگر میخواهی شخصی را براییک وعده سیر نمایی به او غذا بده و اگر می خواهی آن شخص را برای همیشه سیر کنی بهاو راه به دست آوردن غذا را یاد بده.

ما فرزندان ایران برای آبادانی کشور طبق وظیفه انسانی و شرعی خودلازم است که همیشه در آموختن علم حریص بوده و در ترویج آموخته های خود سخی باشیم.

لازم نیست برای داشتن یک برنامه و شروع آن حتما یک شاگرد ممتازبود. در هر مقطع و هر وضعیت درسی که باشید می توانید جهت مشورت و تهیه یک برنامهجامع و خوب با مشاوران درخت دانش از طریق تلفن 9099072943 بدون نیاز به کدگیری از تلفنثابت منزل تماس گرفته و برنامه جامع پیشرفت تحصیلی خود را از مشاورانمتخصص درخت دانش بخواهید. مشاوران درخت دانش در مسیر تحصیلی استوار ومقتدر همراهتان خواهند بود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد تحصیل رایگان در خارج از کشور با مشاوران درخت دانش در تماس باشید.

راههای ارتباطی با مشاوران مجرب درخت دانش

شماره تماس9099072943

کانال تلگرامhttp://t.me/derakhte-danesh
اینستاگرامسامانه مشاوره تحصیلی درخت دانش